Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

1. Żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw na Osiedlu Mirków

Planowany koszt: 18 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Remont Wiosennej w Słomczynie

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3P. Piknik historyczno-edukacyjny "Bądź sprawny jak Zawiszak"

Planowany koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

5P. Dni Kultury Francuskiej

Planowany koszt: 24 850 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

6P. Słomczyn ćwiczenia-zdrowy kregosłup, Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej, sportowej, rekreacyjnej dla mieszkańców gminy

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

7P. Obchody gminnego Dnia Strażaka i pikniku strażackiego w Parku Zdrojowym

Planowany koszt: 24 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

8P. Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci w okresie wakacji z trenów wiejskich południowych sołectw w gminie Konstancin - Jeziorna

Planowany koszt: 21 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

1. poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych - skrzyżowania na wyniesieniu

Planowany koszt: 57 600 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

1P. Ćwiczenia w Opaczy

Planowany koszt: 16 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

2. Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie

Planowany koszt: 85 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

3P. Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Planowany koszt: 18 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

3. Zakup i ułożenie kostki brukowej

Planowany koszt: 76 875 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

4P. Joga-doskonalenie ciała i umysłu

Planowany koszt: 22 436 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

7P. organizacja zajęć rekreacyjno -sportowych dla dzieci w okresie wakacji z trenów wiejskich południowych sołectw w gminie Konstancin - Jeziorna

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

9P. Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego

Planowany koszt: 24 985 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

2. Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa

Planowany koszt: 80 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

3 P. Warsztaty hand-made w Domu Ludowym Czernidła

Planowany koszt: 7 100 zł

 22Skrócona nazwa edycji

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej oraz integracji w sołectwie Kawęczyn

Planowany koszt: 90 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

4 P. HIP HOP FESTIWAL 2022

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

5 P. Szyjący Cieciszew - warsztaty - zajęcia rękodzielnicze

Planowany koszt: 24 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

6. Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w Sołectwie Piaski

Planowany koszt: 22 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

7 P. Słomczyn ćwiczenia Zumba, zdrowy kręgosłup, stretchning. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych, reakracyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Planowany koszt: 24 390 zł

 22Skrócona nazwa edycji

8. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu

Planowany koszt: 75 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

7. Wymiana pokrycia dachowego, bram garażowych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicy OSP Skolimów.

Planowany koszt: 94 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

8p. HIP-HOP Festiwal 2021

Planowany koszt: 25 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

9. Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż z gminy Konstancin-Jeziorna

Planowany koszt: 61 600 zł

 21Skrócona nazwa edycji

10p. Słomczyn ćwiczenia "Zdrowy kręgosłup", Zumba, Stretching. Proomocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkanców g, Konstancin-Jeziorna.

Planowany koszt: 24 490 zł

 21Skrócona nazwa edycji

10. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ul. Pułaskiego, a ul. Chylicką

Planowany koszt: 37 780 zł

 21Skrócona nazwa edycji

11p. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

Planowany koszt: 24 500 zł

 21Skrócona nazwa edycji

14p. Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego

Planowany koszt: 24 413 zł

 21Skrócona nazwa edycji

14. Wymiana instalacji grzewczej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie i Świetlicy wiejskiej

Planowany koszt: 99 500 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Szyjący Cieciszew- warsztaty- nauka szycia

Planowany koszt: 31 200 zł

 20Skrócona nazwa edycji

2. Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Planowany koszt: 46 500 zł

 20Skrócona nazwa edycji

3. Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Planowany koszt: 32 300 zł

 20Skrócona nazwa edycji

3. Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Planowany koszt: 80 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

4. Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie

Planowany koszt: 28 600 zł

 20Skrócona nazwa edycji

4. Otwarte Kościoły "Muzyka w naszych Świątyniach"

Planowany koszt: 49 800 zł

 20Skrócona nazwa edycji

5. Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin

Planowany koszt: 18 820 zł

 20Skrócona nazwa edycji

5. Budowa placu zabaw i siłowni w sołectwie Kawęczyn

Planowany koszt: 90 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. HIP-HOP Festiwal 2020

Planowany koszt: 50 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach

Planowany koszt: 26 800,47 zł

 20Skrócona nazwa edycji

8. Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach

Planowany koszt: 60 180 zł

 20Skrócona nazwa edycji

8. Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach

Planowany koszt: 4 569,02 zł

 20Skrócona nazwa edycji

9. Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn

Planowany koszt: 65 500 zł

 20Skrócona nazwa edycji

11. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów

Planowany koszt: 99 444,70 zł

 20Skrócona nazwa edycji

13. "Zdrowy kręgosłup" Zumba Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Planowany koszt: 28 860 zł

 20Skrócona nazwa edycji

16. Zakup naklejek ściennych podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Planowany koszt: 3 650 zł

 20Skrócona nazwa edycji

18. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

Planowany koszt: 49 300 zł

 20Skrócona nazwa edycji

21. Gminny Dzień Seniora w Gminie Konstancin-Jeziorna

Planowany koszt: 14 200 zł

 20Skrócona nazwa edycji

23. Klub Kaligraficzny "Littera"

Planowany koszt: 16 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19Skrócona nazwa edycji

1P. Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia

Planowany koszt: 38 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

1. Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa

Planowany koszt: 19 200 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

2P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Planowany koszt: 25 300 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

2. Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

3P. Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci

Planowany koszt: 49 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

3. Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa

Planowany koszt: 97 006 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

4P. Gimnastyka i taniec w Opaczy

Planowany koszt: 30 900 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy według poniższego grafiku: - poniedziałki – godz. 19.00 Treningi fitness, godz. 20.00 Zumba, - środy – godz. 19.00 Zdrowy k... Czytaj więcej...Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy według poniższego grafiku: - poniedziałki – godz. 19.00 Treningi fitness, godz. 20.00 Zumba, - środy – godz. 19.00 Zdrowy kręgosłup, godz. 20.00 Zumba. Terminy zajęć: od 14 stycznia do 26 czerwca oraz od 2 września do 18 grudnia 2019 r., z wyłączeniem ferii zimowych, 1 maja i 20 czerwca. Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

 19Skrócona nazwa edycji

4. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Planowany koszt: 70 525 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

5P. Dni Kultury Francuskiej

Planowany koszt: 44 700 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

5. Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach

Planowany koszt: 75 100 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

6P. Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie

Planowany koszt: 29 282 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

7P. Konstancin przyjazny seniorom

Planowany koszt: 47 100 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

8P. Klub kaligraficzny "Littera"

Planowany koszt: 16 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

9P. Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów

Planowany koszt: 25 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

10P. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup”

Planowany koszt: 20 800 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie dwa razy w tygodniu - we wtorki i w czwartki, według poniższego grafiku: - w godz. 19.00-20.00 Zdrowy kręgosłup - w god... Czytaj więcej...Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie dwa razy w tygodniu - we wtorki i w czwartki, według poniższego grafiku: - w godz. 19.00-20.00 Zdrowy kręgosłup - w godz. 20.00-21.00 Zumba Pierwsza tura zajęć będzie prowadzona od 15 stycznia do 27 czerwca, a druga – od 3 września do 19 grudnia. W planach są także zajęcia nordic walking. Te wystartują 30 marca i potrwają do 19 października. Spotkania będą prowadzone dwa razy w miesiącu, w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.30. Trasa spaceru z kijkami obejmie m.in. sołectwa Słomczyn i Turowice. Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

 18Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18Skrócona nazwa edycji

1. Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie

Planowany koszt: 76 702 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

 18Skrócona nazwa edycji

1P. Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów

Planowany koszt: 49 624 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Szczegółowy grafik zajęć: - poniedziałki w godz. 17.30 - 19:30 Modnie, tanio i wygodnie, czyli szycie, stylizacja i wizaż - wtorki w godz. 18.30 - 19.30 Pilates i relaksacja - środy w godz. 18.00 -... Czytaj więcej...Szczegółowy grafik zajęć: - poniedziałki w godz. 17.30 - 19:30 Modnie, tanio i wygodnie, czyli szycie, stylizacja i wizaż - wtorki w godz. 18.30 - 19.30 Pilates i relaksacja - środy w godz. 18.00 - 19.30 Porady dietetyczne i warsztaty kulinarne (21.03, 11.04, 25.04, 9.05, 30.05, 6.06, 20.06) - czwartki - Kurs języka angielskiego: 15.40 - 16.40 Angielski dla początkujących - grupa 0; 16.50 - 17.50 Angielski dla początkujących - grupa 1; 18.00 - 19.00 Angielski dla średnio zaawansowanych - konwersacje - piątki w godz. 18.00 - 19.30 Zajęcia integracyjne, spotkania - niedziele w godz. 18.00 - 19.30 Kurs tańca towarzyskiego Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą powyższe zadanie jest Konstanciński Dom Kultury.

 18Skrócona nazwa edycji

2. Komputer nie tylko dla seniora

Planowany koszt: 13 750 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

2P. Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, sport i integracja w Bielawie

Planowany koszt: 44 332 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Grafik zajęć regularnych, odbywających się w ramach projektu w świetlicy OSP Bielawa (ul. Wspólna 1/3): - wtorki, w godz. 18.00 - 20.00 Warsztaty wokalno-aktorskie dla dzieci i młodzieży. Prowadzeni... Czytaj więcej...Grafik zajęć regularnych, odbywających się w ramach projektu w świetlicy OSP Bielawa (ul. Wspólna 1/3): - wtorki, w godz. 18.00 - 20.00 Warsztaty wokalno-aktorskie dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie: Aleksandra Kostka i Piotr Dzięcielski - czwartki, w godz. 16.00 - 19.00 Klub gier planszowych Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą projekt jest Konstanciński Dom Kultury.

 18Skrócona nazwa edycji

3. Bezpieczna Parcela - kamery monitorujące wieś Parcela

Planowany koszt: 84 500 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zgodnie z projektem mieszkańców 6 nowoczesnych kamer zamontowano na głównych drogach wjazdowych do sołectwa tj. na skrzyżowaniach: ul. Podlaskiej z ul. Baczyńskiego (przy kapliczce); ul. Grzybowskiej ... Czytaj więcej...Zgodnie z projektem mieszkańców 6 nowoczesnych kamer zamontowano na głównych drogach wjazdowych do sołectwa tj. na skrzyżowaniach: ul. Podlaskiej z ul. Baczyńskiego (przy kapliczce); ul. Grzybowskiej z ul. Podlaską (przy Pomniku Powstania Styczniowego) oraz ul. Baczyńskiego z ul. Grzybowską. Kamery podłączone zostały do Centrum Monitoringu Miejskiego w Konstancinie-Jeziornie, dzięki czemu możliwy jest bieżący podgląd obrazu na żywo. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia lub wykroczenia operatorzy natychmiast drogą radiową powiadamiają patrol Straży Miejskiej lub dyżurnego policji. Na zakup i instalację kamer w Parceli przeznaczono 84 500 zł.

 18Skrócona nazwa edycji

3P. Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem - Mirków”

Planowany koszt: 49 550 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Mieszkańcy os. Mirków w Konstancinie-Jeziornie mają swój klub. Mieści się on w świetlicy gminnej przy ul. Anny Walentynowicz 24 i powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Klub czynny jest trzy ra... Czytaj więcej...Mieszkańcy os. Mirków w Konstancinie-Jeziornie mają swój klub. Mieści się on w świetlicy gminnej przy ul. Anny Walentynowicz 24 i powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Klub czynny jest trzy razy w tygodniu, a na wszystkich, którzy do niego zajrzą czekają bezpłatne zajęcia i warsztaty: - w środy w godz. 18,00 - 20.00 Warsztaty szycia - w co drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00 - 19.30 Porady dietetyczne i warsztaty kulinarne (15.03, 5.04, 19.04, 17.05, 24.05, 14.06, 28.06) - w piątki w godz. 17.00 - 19.00 Warsztaty florystyczne oraz w godz. 19.00 - 20.30 Pilates Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą projekt jest Konstanciński Dom Kultury.

 18Skrócona nazwa edycji

4P. Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i zumba

Planowany koszt: 21 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Zajęcia będą realizowane w dwóch terminach: od 23 stycznia do 28 czerwca 2018 r. oraz od 4 września do 18 grudnia 2018 r., według poniższego grafiku: - wtorki i czwartki: w godz. 19.00-20.00 Zdrowy k... Czytaj więcej...Zajęcia będą realizowane w dwóch terminach: od 23 stycznia do 28 czerwca 2018 r. oraz od 4 września do 18 grudnia 2018 r., według poniższego grafiku: - wtorki i czwartki: w godz. 19.00-20.00 Zdrowy kręgosłup, a w godz. 20.00-21.00 Zumba Na zajęcia zapraszamy do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Zajęcie są bezpłatne.

 18Skrócona nazwa edycji

4. Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Planowany koszt: 31 000 zł

Postęp realizacji: Zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji:Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. pn. „Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu” nie zostanie zrealizowane... Czytaj więcej...Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. pn. „Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu” nie zostanie zrealizowane z powodu decyzji starosty piaseczyńskiego wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia na budowę wyżej wymienionego obiektu w Parku Zdrojowym. Ponadto, kwota zaplanowana w budżecie na realizację ww. projektu (31 000 zł) jest niewystarczająca. W wyniku zapytania ofertowego najniższa cena opiewała na blisko 35 000 zł brutto.

 18Skrócona nazwa edycji

5P. Festiwal muzyki ulicznej „Hip-Hop Zdrój 2018”

Planowany koszt: 46 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:8 lipca 2018 r. na miejskim targowisku przy al. Wojska Polskiego (Grapa) odbył się Konstancin Hip-Hop Festiwal. To już druga odsłona święta rapu i szeroko pojętej sztuki ulicy. Na scenie wystąpili lok... Czytaj więcej...8 lipca 2018 r. na miejskim targowisku przy al. Wojska Polskiego (Grapa) odbył się Konstancin Hip-Hop Festiwal. To już druga odsłona święta rapu i szeroko pojętej sztuki ulicy. Na scenie wystąpili lokalni wykonawcy oraz czołowe ekipy z polskiej rap sceny, m.in.: Polska Wersja, Hamski Bruk, Pewna Pozycja, Dixon 37 (Kafar & Rest). W programie były również warsztaty graffiti, moda streetwear, strefa food & chillout i wiele innych atrakcji. Imprezę prowadził znany raper CNE. Impreza realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

 18Skrócona nazwa edycji

5. Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego oraz pomieszczeń w garażu OSP w Gassach

Planowany koszt: 42 500 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2018 r.

 18Skrócona nazwa edycji

6. Projekt „Mirkowska 56”

Planowany koszt: 63 945 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 18Skrócona nazwa edycji

6P. Art Park

Planowany koszt: 31 508 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:To będą twórcze wakacje. Konstanciński Dom Kultury zaprasza w wybrane weekendy lipca i sierpnia na bezpłatne warsztaty artystyczne. "Art Park" realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Wa... Czytaj więcej...To będą twórcze wakacje. Konstanciński Dom Kultury zaprasza w wybrane weekendy lipca i sierpnia na bezpłatne warsztaty artystyczne. "Art Park" realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Wakacyjne spotkania zainaugurowały 1 lipca warsztaty filmowe. Kolejne z tej serii odbędą się już 7 lipca. Ale to dopiero początek. Zapraszamy jeszcze na warsztaty rzeźbiarskie (21 i 28 lipca), malarskie (4 i 11 sierpnia) oraz muzyczne i taneczne (18 i 19 sierpnia). Wszystkie spotkania odbywają się w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 i rozpoczynają się o godz. 16.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej: www.konstancinskidomkultury.pl. Jednostką realizującą projekt pn. "Art Park" jest Konstanciński Dom Kultury. Zapraszamy!

 18Skrócona nazwa edycji

7P. Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 18Skrócona nazwa edycji

7. Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)

Planowany koszt: 85 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Inwestycję realizuje firma „NOVUM", z którą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zawarła umowę. Projekt obejmuje m.in.: wymianę 10 urządzeń do ćwiczeń, m.in.: orbitreka, biegacz... Czytaj więcej...Inwestycję realizuje firma „NOVUM", z którą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zawarła umowę. Projekt obejmuje m.in.: wymianę 10 urządzeń do ćwiczeń, m.in.: orbitreka, biegacza i wioślarza itp. Nowa siłownia ma być gotowa do końca listopada br.

 18Skrócona nazwa edycji

8. Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie

Planowany koszt: 50 800 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:W 2018 roku opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu, realizacja planowana jest na 2019 rok.

 18Skrócona nazwa edycji

8P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Planowany koszt: 20 400 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Grupa kobiet pozytywnie nastawionych do życia i jego wyzwań, które chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, inspirować, wspierać. Spotkania mają stać się dla nich szansą na: obudzenie wiary w siebie i... Czytaj więcej...Grupa kobiet pozytywnie nastawionych do życia i jego wyzwań, które chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, inspirować, wspierać. Spotkania mają stać się dla nich szansą na: obudzenie wiary w siebie i w swoje możliwości, stworzenie nowych rozwiązań dla swoich potrzeb, zaangażowanie się w działania charytatywne, poznawanie siebie oraz osób, które inspirują do działania, podejmowania decyzji, brania życia we własne ręce. Spotkania prowadzi Alicja Stankiewicz – psycholożka, trenerka i coach ACC ICF. Spotkania odbywają się w wybrane poniedziałki. Więcej informacji w aktualnościach na stronie internetowej: www.konstancinskidomkultury.pl oraz na Facebooku: Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

 18Skrócona nazwa edycji

9P. Gimnastyka i taniec w Opaczy

Planowany koszt: 27 600 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Zajęcia prozdrowotne: zdrowy kręgosłup, płaski brzuch i zumba są bezpłatne, a mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna. Ćwiczenia wystartowały 4 stycznia i odbywają się dwa r... Czytaj więcej...Zajęcia prozdrowotne: zdrowy kręgosłup, płaski brzuch i zumba są bezpłatne, a mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna. Ćwiczenia wystartowały 4 stycznia i odbywają się dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Od września 2018 r. zajęcia prowadzone według poniższego grafiku: - poniedziałki: godz. 19.30 Trening fitness; godz. 20.30 Zumba - środy: godz. 19.30 Zdrowy kręgosłup; godz. 20.30 Zumba. Na zajęcia należy zabrać ze sobą: buty sportowe, wodę, ręcznik i matę. O prawidłowość wykonywanych ćwiczeń zadba wykwalifikowana instruktorka fitness, trener personalny i licencjonowana instruktorka zumby. Zapraszamy!

 18Skrócona nazwa edycji

9. Plac Zabaw dla psów

Planowany koszt: 84 500 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Projekt jest w realizacji - wykonano dokumentację projektową i wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.

 17Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17Skrócona nazwa edycji

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej, z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej

Planowany koszt: 90 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane.

 17Skrócona nazwa edycji

2. Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57

Planowany koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

3. Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem

Planowany koszt: 99 500 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2017 roku dokonano rozbiórki starej sceny, a następnie w 2018 roku wykonano nowe zjazdy, bramy i utwardzono teren przed budynkiem.

 17Skrócona nazwa edycji

4. Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów

Planowany koszt: 32 000 zł

Postęp realizacji: Zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji:Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na sprzeczne zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 17Skrócona nazwa edycji

5. Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

6. Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży

Planowany koszt: 29 800 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zgodnie z projektem zakupiono niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na nowoczesnej te... Czytaj więcej...Zgodnie z projektem zakupiono niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na nowoczesnej technologii i robotyce. W grudniu planowane jest zakończenie zajęć.

 17Skrócona nazwa edycji

7. Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie

Planowany koszt: 41 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

8. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Czernidłach

Planowany koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane.

 17Skrócona nazwa edycji

9. Mirkowska łąka kwietna

Planowany koszt: 5 750 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2017 r.

 17Skrócona nazwa edycji

10. Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane

Planowany koszt: 99 600 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem.

 17Skrócona nazwa edycji

11. Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka, taniec) w Opaczy

Planowany koszt: 28 400 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:12 września, po wakacyjnej przerwie, wznowione zostały zajęcia fitness w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna spotykają się dwa razy w tygodniu. We... Czytaj więcej...12 września, po wakacyjnej przerwie, wznowione zostały zajęcia fitness w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna spotykają się dwa razy w tygodniu. We wtorki o godz. 20.30 odbywają się zajęcia fitness – płaski brzuch i stretching. Z kolei w czwartki o godz. 19.30 czekają ćwiczenia zdrowy kręgosłup, a o godz. 20.30 zumba fitness. Nad wszystkim czuwa doświadczona instruktorka Iwona Rogalska. Przypominam, że na zajęcia należy mieć ze sobą obuwie na zmianę, dodatkowo wodę, ręcznik i matę do ćwiczeń. Więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym: Zumba & Fitness w Opaczy.

 17Skrócona nazwa edycji

12. Działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”

Planowany koszt: 46 100 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Klub Kulturalny "Drabina", który mieści się w budynku OSP Skolimów (ul. Pułaskiego 72) został uruchomiony 1 kwietnia 2017 r. Od kwietnia odbywają się w nim następujące zajęcia: - szycia i wizażu – po... Czytaj więcej...Klub Kulturalny "Drabina", który mieści się w budynku OSP Skolimów (ul. Pułaskiego 72) został uruchomiony 1 kwietnia 2017 r. Od kwietnia odbywają się w nim następujące zajęcia: - szycia i wizażu – poniedziałki w godz. 17.30-19.30 - pilates i relaksacja – wtorki w godz. 18.00-19.30 - język angielski – czwartki 3 grupy w godz. 16.20-19:30 - taniec towarzyski – niedziele w godz. 18.00-19.30 Szczegółowe i aktualne informacje na temat działalności Klubu znajdziemy na Facebooku (www.facebook.com/Klub-Kulturalny-Drabina-924991204226211)

 17Skrócona nazwa edycji

13. Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna

Planowany koszt: 48 500 zł

Postęp realizacji: Zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji:Wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania.

 17Skrócona nazwa edycji

14. Centrum Integracji Społeczności Lokalnej "Słoneczna 20"

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: Zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji:Projekt został wycofany z realizacji w związku z wycofaniem zgody właściciela nieruchomości, na której miał być prowadzony.

 17Skrócona nazwa edycji

15. Rozwijamy swoje pasje - zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie

Planowany koszt: 23 360 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zajęcia odbywały się w sobotę w Domu Ludowym w Słomczynie. Zajęcia były realizowane do 30 listopada 2017 roku.

 17Skrócona nazwa edycji

16. Rozruszajmy Konstancin

Planowany koszt: 29 800 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców wystartowały 10 czerwca i prowadzone były do 15 września. W Parku Zdrojowym w każdą niedzielę prowadzone były zajęcia dla dzieci zumba kids i dance kids, cro... Czytaj więcej...Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców wystartowały 10 czerwca i prowadzone były do 15 września. W Parku Zdrojowym w każdą niedzielę prowadzone były zajęcia dla dzieci zumba kids i dance kids, cross training, fitness, w tym: pilates, ABT i TBC. Wszystko pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Po szczegóły zapraszamy na www.facebook.com/rozruszajmy.konstancin.

 17Skrócona nazwa edycji

17. Klub historyczno-patriotyczny

Planowany koszt: 17 400 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Spotkania klubu odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00. Koordynatorem był historyk Witold Rawski. W ramach klubu przeprowadzane były spotkania i wywiady z mieszkańcami, którzy posiad... Czytaj więcej...Spotkania klubu odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00. Koordynatorem był historyk Witold Rawski. W ramach klubu przeprowadzane były spotkania i wywiady z mieszkańcami, którzy posiadają informacje na temat działań wojennych na terenie gminy. Przygotowano również prezentację multimedialną o działających tu społecznikach i patriotach, której pokaz odbył się 23 listopada 2017 r. Działalność klubu jest kontynuowana w 2018 roku.

 17Skrócona nazwa edycji

18. I ty możesz uratować życie

Planowany koszt: 20 104 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:W ramach zadania "I ty możesz uratować życie" w każdym przedszkolu i każdej szkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomoc... Czytaj więcej...W ramach zadania "I ty możesz uratować życie" w każdym przedszkolu i każdej szkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nich udział łącznie 2 513 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się od 24 kwietnia do 22 czerwca 2017 r.

 17Skrócona nazwa edycji

19. Konstancin przyjazny seniorom

Planowany koszt: 30 900 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Brydż Przygotowano i przeprowadzono dwa turnieje brydżowe. Pierwszy, II Brydżowe Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny, odbył się w 3 czerwca 2017 r. jako impreza towarzysząca obchodom 120-lecia Konstanci... Czytaj więcej...Brydż Przygotowano i przeprowadzono dwa turnieje brydżowe. Pierwszy, II Brydżowe Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny, odbył się w 3 czerwca 2017 r. jako impreza towarzysząca obchodom 120-lecia Konstancina i 100-lecia Uzdrowiska. Drugie zawody, II Turniej Par Brydżowych Seniorów, miały miejsce 28 października 2017 r. Do tej pory ze środków BO został zatrudniony instruktor nauki gry w brydża oraz zakupiono nagrody. Spotkania klubu brydżowego obywają się w każdą środę i piątek. Zajęcia z instruktorem odbywają się raz w miesiącu. Szarady Przygotowano i przeprowadzono I Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny (21 październik 2017 r.). Ze środków BO ostał opłacony sędzia mistrzostw, autor zadań które były rozwiązywane podczas mistrzostw oraz zostały zakupione nagrody dla uczestników. Informacja o zawodach ukazała się w magazynie Rozrywka. Reklama nie była finansowane ze środków BO. Boule Zakupiono sprzętu do gry w boule. Przygotowano i przeprowadzono 1.10.2017 r. zawody. Ze środków BO opłacono sędziego oraz zakupiono nagrody. Zakupiony sprzęt był wykorzystany 11 czerwca 2017 r. podczas Dni Konstancina, gdzie odbył się mecz pokazowy oraz kurs nauki.

 17Skrócona nazwa edycji

20. Brydż idealna gra nie tylko dla seniora

Planowany koszt: 12 600 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:W ramach projektu zakupiono sprzęt do gry w brydża, zatrudniono instruktora nauki gry. Koło brydżowe w Cieciszewie działało w miesiącach marzec-kwiecień, wrzesień-grudzień, raz w tygodniu. Spotkania z... Czytaj więcej...W ramach projektu zakupiono sprzęt do gry w brydża, zatrudniono instruktora nauki gry. Koło brydżowe w Cieciszewie działało w miesiącach marzec-kwiecień, wrzesień-grudzień, raz w tygodniu. Spotkania z instruktorem obywały się raz w miesiącu. Szczegóły na: www.konstancinskidomkultury.pl.

 17Skrócona nazwa edycji

21. Festiwal muzyki ulicznej Hip-Hop Zdrój 2017

Planowany koszt: 46 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Festiwal muzyki ulicznej "Hip-Hop Zdrój" 2017 odbył się 9 lipca na placu targowym przy al. Wojska Polskiego. Na scenie wystąpiły lokalne grupy hip-hopowe oraz znane sympatykom gatunku gwiazdy - Jongme... Czytaj więcej...Festiwal muzyki ulicznej "Hip-Hop Zdrój" 2017 odbył się 9 lipca na placu targowym przy al. Wojska Polskiego. Na scenie wystąpiły lokalne grupy hip-hopowe oraz znane sympatykom gatunku gwiazdy - Jongmen, Zen i JWP/BC. Można też było podziwiać proces tworzenia graffiti oraz obejrzeć pokazy taneczne. Przez cały dzień o muzyczną oprawę dbał DJ. Całość prowadzili Rufin MC i DJ Skrzydlaty. Kolejna edycja imprezy w 2018 roku. Relację z wydarzenia można obejrzeć pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SaQJ_kVo4_c.

 17Skrócona nazwa edycji

22. Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne

Planowany koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Pierwszy cykl warsztatów kulinarnych "Poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne" odbył się 30 marca 2017 r., w godz. 11.00-17.00. Kolejne warsztaty odbyły się 2 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w świetlicy p... Czytaj więcej...Pierwszy cykl warsztatów kulinarnych "Poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne" odbył się 30 marca 2017 r., w godz. 11.00-17.00. Kolejne warsztaty odbyły się 2 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24. Szczegóły na: www.konstancinskidomkultury.pl.

Poprzedni projekt
Następny projekt