Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych - skrzyżowania na wyniesieniu

Szacunkowy koszt: 57 600 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Ćwiczenia w Opaczy

Szacunkowy koszt: 16 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie

Szacunkowy koszt: 85 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Szacunkowy koszt: 18 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup i ułożenie kostki brukowej

Szacunkowy koszt: 76 875 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Joga-doskonalenie ciała i umysłu

Szacunkowy koszt: 22 436 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

organizacja zajęć rekreacyjno -sportowych dla dzieci w okresie wakacji z trenów wiejskich południowych sołectw w gminie Konstancin - Jeziorna

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego

Szacunkowy koszt: 24 985 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty hand-made w Domu Ludowym Czernidła

Szacunkowy koszt: 7 100 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej oraz integracji w sołectwie Kawęczyn

Szacunkowy koszt: 90 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

HIP HOP FESTIWAL 2022

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Szyjący Cieciszew - warsztaty - zajęcia rękodzielnicze

Koszt: 24 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w Sołectwie Piaski

Szacunkowy koszt: 22 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Słomczyn ćwiczenia Zumba, zdrowy kręgosłup, stretchning. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych, reakracyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Szacunkowy koszt: 24 390 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu

Szacunkowy koszt: 75 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana pokrycia dachowego, bram garażowych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicy OSP Skolimów.

Szacunkowy koszt: 94 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

HIP-HOP Festiwal 2021

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż z gminy Konstancin-Jeziorna

Szacunkowy koszt: 61 600 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Słomczyn ćwiczenia "Zdrowy kręgosłup", Zumba, Stretching. Proomocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkanców g, Konstancin-Jeziorna.

Szacunkowy koszt: 24 490 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ul. Pułaskiego, a ul. Chylicką

Szacunkowy koszt: 37 780 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

Szacunkowy koszt: 24 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego

Szacunkowy koszt: 24 413 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana instalacji grzewczej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie i Świetlicy wiejskiej

Szacunkowy koszt: 99 500 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Szyjący Cieciszew- warsztaty- nauka szycia

Koszt: 31 200 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Szacunkowy koszt: 46 500 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Szacunkowy koszt: 32 300 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie

Szacunkowy koszt: 28 600 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Otwarte Kościoły "Muzyka w naszych Świątyniach"

Szacunkowy koszt: 49 800 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin

Szacunkowy koszt: 18 820 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw i siłowni w sołectwie Kawęczyn

Szacunkowy koszt: 90 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

HIP-HOP Festiwal 2020

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach

Szacunkowy koszt: 26 800,47 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach

Szacunkowy koszt: 60 180 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach

Szacunkowy koszt: 4 569,02 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn

Szacunkowy koszt: 65 500 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów

Szacunkowy koszt: 99 444,70 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Zdrowy kręgosłup" Zumba Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Szacunkowy koszt: 28 860 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup naklejek ściennych podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Szacunkowy koszt: 3 650 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

Szacunkowy koszt: 49 300 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Gminny Dzień Seniora w Gminie Konstancin-Jeziorna

Koszt: 14 200 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Klub Kaligraficzny "Littera"

Szacunkowy koszt: 16 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia

Szacunkowy koszt: 38 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa

Szacunkowy koszt: 19 200 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Szacunkowy koszt: 25 300 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci

Szacunkowy koszt: 49 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa

Szacunkowy koszt: 97 006 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Gimnastyka i taniec w Opaczy

Szacunkowy koszt: 30 900 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy według poniższego grafiku: - poniedziałki – godz. 19.00 Treningi fitness, godz. 20.00 Zumba, - środy – godz. 19.00 Zdrowy kręgosłup, godz. 20.00 Zumba. Terminy zajęć: od 14 stycznia do 26 czerwca oraz od 2 września do 18 grudnia 2019 r., z wyłączeniem ferii zimowych, 1 maja i 20 czerwca. Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Szacunkowy koszt: 70 525 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Dni Kultury Francuskiej

Szacunkowy koszt: 44 700 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach

Szacunkowy koszt: 75 100 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie

Szacunkowy koszt: 29 282 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Konstancin przyjazny seniorom

Szacunkowy koszt: 47 100 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Klub kaligraficzny "Littera"

Szacunkowy koszt: 16 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów

Szacunkowy koszt: 25 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup”

Szacunkowy koszt: 20 800 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie dwa razy w tygodniu - we wtorki i w czwartki, według poniższego grafiku: - w godz. 19.00-20.00 Zdrowy kręgosłup - w godz. 20.00-21.00 Zumba Pierwsza tura zajęć będzie prowadzona od 15 stycznia do 27 czerwca, a druga – od 3 września do 19 grudnia. W planach są także zajęcia nordic walking. Te wystartują 30 marca i potrwają do 19 października. Spotkania będą prowadzone dwa razy w miesiącu, w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.30. Trasa spaceru z kijkami obejmie m.in. sołectwa Słomczyn i Turowice. Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie

Szacunkowy koszt: 76 702 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

 18'Skrócona nazwa edycji

Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów

Szacunkowy koszt: 49 624 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Szczegółowy grafik zajęć: - poniedziałki w godz. 17.30 - 19:30 Modnie, tanio i wygodnie, czyli szycie, stylizacja i wizaż - wtorki w godz. 18.30 - 19.30 Pilates i relaksacja - środy w godz. 18.00 - 19.30 Porady dietetyczne i warsztaty kulinarne (21.03, 11.04, 25.04, 9.05, 30.05, 6.06, 20.06) - czwartki - Kurs języka angielskiego: 15.40 - 16.40 Angielski dla początkujących - grupa 0; 16.50 - 17.50 Angielski dla początkujących - grupa 1; 18.00 - 19.00 Angielski dla średnio zaawansowanych - konwersacje - piątki w godz. 18.00 - 19.30 Zajęcia integracyjne, spotkania - niedziele w godz. 18.00 - 19.30 Kurs tańca towarzyskiego Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą powyższe zadanie jest Konstanciński Dom Kultury.
 18'Skrócona nazwa edycji

Komputer nie tylko dla seniora

Koszt: 13 750 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, sport i integracja w Bielawie

Szacunkowy koszt: 44 332 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Grafik zajęć regularnych, odbywających się w ramach projektu w świetlicy OSP Bielawa (ul. Wspólna 1/3): - wtorki, w godz. 18.00 - 20.00 Warsztaty wokalno-aktorskie dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie: Aleksandra Kostka i Piotr Dzięcielski - czwartki, w godz. 16.00 - 19.00 Klub gier planszowych Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą projekt jest Konstanciński Dom Kultury.
 18'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczna Parcela - kamery monitorujące wieś Parcela

Szacunkowy koszt: 84 500 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Zgodnie z projektem mieszkańców 6 nowoczesnych kamer zamontowano na głównych drogach wjazdowych do sołectwa tj. na skrzyżowaniach: ul. Podlaskiej z ul. Baczyńskiego (przy kapliczce); ul. Grzybowskiej z ul. Podlaską (przy Pomniku Powstania Styczniowego) oraz ul. Baczyńskiego z ul. Grzybowską. Kamery podłączone zostały do Centrum Monitoringu Miejskiego w Konstancinie-Jeziornie, dzięki czemu możliwy jest bieżący podgląd obrazu na żywo. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia lub wykroczenia operatorzy natychmiast drogą radiową powiadamiają patrol Straży Miejskiej lub dyżurnego policji. Na zakup i instalację kamer w Parceli przeznaczono 84 500 zł.
 18'Skrócona nazwa edycji

Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem - Mirków”

Szacunkowy koszt: 49 550 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Mieszkańcy os. Mirków w Konstancinie-Jeziornie mają swój klub. Mieści się on w świetlicy gminnej przy ul. Anny Walentynowicz 24 i powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Klub czynny jest trzy razy w tygodniu, a na wszystkich, którzy do niego zajrzą czekają bezpłatne zajęcia i warsztaty: - w środy w godz. 18,00 - 20.00 Warsztaty szycia - w co drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00 - 19.30 Porady dietetyczne i warsztaty kulinarne (15.03, 5.04, 19.04, 17.05, 24.05, 14.06, 28.06) - w piątki w godz. 17.00 - 19.00 Warsztaty florystyczne oraz w godz. 19.00 - 20.30 Pilates Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą projekt jest Konstanciński Dom Kultury.
 18'Skrócona nazwa edycji

Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i zumba

Szacunkowy koszt: 21 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Zajęcia będą realizowane w dwóch terminach: od 23 stycznia do 28 czerwca 2018 r. oraz od 4 września do 18 grudnia 2018 r., według poniższego grafiku: - wtorki i czwartki: w godz. 19.00-20.00 Zdrowy kręgosłup, a w godz. 20.00-21.00 Zumba Na zajęcia zapraszamy do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Zajęcie są bezpłatne.
 18'Skrócona nazwa edycji

Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Szacunkowy koszt: 31 000 zł

Postęp realizacji: zrezygnowano z realizacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. pn. „Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu” nie zostanie zrealizowane z powodu decyzji starosty piaseczyńskiego wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia na budowę wyżej wymienionego obiektu w Parku Zdrojowym. Ponadto, kwota zaplanowana w budżecie na realizację ww. projektu (31 000 zł) jest niewystarczająca. W wyniku zapytania ofertowego najniższa cena opiewała na blisko 35 000 zł brutto.
 18'Skrócona nazwa edycji

Festiwal muzyki ulicznej „Hip-Hop Zdrój 2018”

Szacunkowy koszt: 46 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

8 lipca 2018 r. na miejskim targowisku przy al. Wojska Polskiego (Grapa) odbył się Konstancin Hip-Hop Festiwal. To już druga odsłona święta rapu i szeroko pojętej sztuki ulicy. Na scenie wystąpili lokalni wykonawcy oraz czołowe ekipy z polskiej rap sceny, m.in.: Polska Wersja, Hamski Bruk, Pewna Pozycja, Dixon 37 (Kafar & Rest). W programie były również warsztaty graffiti, moda streetwear, strefa food & chillout i wiele innych atrakcji. Imprezę prowadził znany raper CNE. Impreza realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
 18'Skrócona nazwa edycji

Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego oraz pomieszczeń w garażu OSP w Gassach

Szacunkowy koszt: 42 500 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Opis realizacji: Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2018 r.

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekt „Mirkowska 56”

Szacunkowy koszt: 63 945 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Art Park

Szacunkowy koszt: 31 508 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

To będą twórcze wakacje. Konstanciński Dom Kultury zaprasza w wybrane weekendy lipca i sierpnia na bezpłatne warsztaty artystyczne. "Art Park" realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Wakacyjne spotkania zainaugurowały 1 lipca warsztaty filmowe. Kolejne z tej serii odbędą się już 7 lipca. Ale to dopiero początek. Zapraszamy jeszcze na warsztaty rzeźbiarskie (21 i 28 lipca), malarskie (4 i 11 sierpnia) oraz muzyczne i taneczne (18 i 19 sierpnia). Wszystkie spotkania odbywają się w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 i rozpoczynają się o godz. 16.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej: www.konstancinskidomkultury.pl. Jednostką realizującą projekt pn. "Art Park" jest Konstanciński Dom Kultury. Zapraszamy!
 18'Skrócona nazwa edycji

Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

 18'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)

Szacunkowy koszt: 85 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Inwestycję realizuje firma „NOVUM", z którą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zawarła umowę. Projekt obejmuje m.in.: wymianę 10 urządzeń do ćwiczeń, m.in.: orbitreka, biegacza i wioślarza itp. Nowa siłownia ma być gotowa do końca listopada br.
 18'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie

Szacunkowy koszt: 50 800 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Opis realizacji: W 2018 roku opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu, realizacja planowana jest na 2019 rok.

 18'Skrócona nazwa edycji

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Koszt: 20 400 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Grupa kobiet pozytywnie nastawionych do życia i jego wyzwań, które chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, inspirować, wspierać. Spotkania mają stać się dla nich szansą na: obudzenie wiary w siebie i w swoje możliwości, stworzenie nowych rozwiązań dla swoich potrzeb, zaangażowanie się w działania charytatywne, poznawanie siebie oraz osób, które inspirują do działania, podejmowania decyzji, brania życia we własne ręce. Spotkania prowadzi Alicja Stankiewicz – psycholożka, trenerka i coach ACC ICF. Spotkania odbywają się w wybrane poniedziałki. Więcej informacji w aktualnościach na stronie internetowej: www.konstancinskidomkultury.pl oraz na Facebooku: Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.
 18'Skrócona nazwa edycji

Gimnastyka i taniec w Opaczy

Koszt: 27 600 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Zajęcia prozdrowotne: zdrowy kręgosłup, płaski brzuch i zumba są bezpłatne, a mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna. Ćwiczenia wystartowały 4 stycznia i odbywają się dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Od września 2018 r. zajęcia prowadzone według poniższego grafiku: - poniedziałki: godz. 19.30 Trening fitness; godz. 20.30 Zumba - środy: godz. 19.30 Zdrowy kręgosłup; godz. 20.30 Zumba. Na zajęcia należy zabrać ze sobą: buty sportowe, wodę, ręcznik i matę. O prawidłowość wykonywanych ćwiczeń zadba wykwalifikowana instruktorka fitness, trener personalny i licencjonowana instruktorka zumby. Zapraszamy!
 18'Skrócona nazwa edycji

Plac Zabaw dla psów

Szacunkowy koszt: 84 500 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Opis realizacji: Projekt jest w realizacji - wykonano dokumentację projektową i wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej, z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej

Koszt: 90 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane.

 17'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem

Koszt: 99 500 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2017 roku dokonano rozbiórki starej sceny, a następnie w 2018 roku wykonano nowe zjazdy, bramy i utwardzono teren przed budynkiem.

 17'Skrócona nazwa edycji

Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów

Koszt: 32 000 zł

Postęp realizacji: zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji: Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na sprzeczne zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 17'Skrócona nazwa edycji

Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie

Koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży

Koszt: 29 800 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Zgodnie z projektem zakupiono niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na nowoczesnej technologii i robotyce. W grudniu planowane jest zakończenie zajęć.
 17'Skrócona nazwa edycji

Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie

Koszt: 41 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Czernidłach

Koszt: 60 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane.

 17'Skrócona nazwa edycji

Mirkowska łąka kwietna

Koszt: 5 750 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2017 r.

 17'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane

Koszt: 99 600 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem.

 17'Skrócona nazwa edycji

Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka, taniec) w Opaczy

Koszt: 28 400 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

12 września, po wakacyjnej przerwie, wznowione zostały zajęcia fitness w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna spotykają się dwa razy w tygodniu. We wtorki o godz. 20.30 odbywają się zajęcia fitness – płaski brzuch i stretching. Z kolei w czwartki o godz. 19.30 czekają ćwiczenia zdrowy kręgosłup, a o godz. 20.30 zumba fitness. Nad wszystkim czuwa doświadczona instruktorka Iwona Rogalska. Przypominam, że na zajęcia należy mieć ze sobą obuwie na zmianę, dodatkowo wodę, ręcznik i matę do ćwiczeń. Więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym: Zumba & Fitness w Opaczy.
 17'Skrócona nazwa edycji

Działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”

Koszt: 46 100 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Klub Kulturalny "Drabina", który mieści się w budynku OSP Skolimów (ul. Pułaskiego 72) został uruchomiony 1 kwietnia 2017 r. Od kwietnia odbywają się w nim następujące zajęcia: - szycia i wizażu – poniedziałki w godz. 17.30-19.30 - pilates i relaksacja – wtorki w godz. 18.00-19.30 - język angielski – czwartki 3 grupy w godz. 16.20-19:30 - taniec towarzyski – niedziele w godz. 18.00-19.30 Szczegółowe i aktualne informacje na temat działalności Klubu znajdziemy na Facebooku (www.facebook.com/Klub-Kulturalny-Drabina-924991204226211)
 17'Skrócona nazwa edycji

Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna

Koszt: 48 500 zł

Postęp realizacji: zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji: Wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania.

 17'Skrócona nazwa edycji

Centrum Integracji Społeczności Lokalnej "Słoneczna 20"

Koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji: Projekt został wycofany z realizacji w związku z wycofaniem zgody właściciela nieruchomości, na której miał być prowadzony.

 17'Skrócona nazwa edycji

Rozwijamy swoje pasje - zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie

Koszt: 23 360 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zajęcia odbywały się w sobotę w Domu Ludowym w Słomczynie. Zajęcia były realizowane do 30 listopada 2017 roku.

 17'Skrócona nazwa edycji

Rozruszajmy Konstancin

Koszt: 29 800 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców wystartowały 10 czerwca i prowadzone były do 15 września. W Parku Zdrojowym w każdą niedzielę prowadzone były zajęcia dla dzieci zumba kids i dance kids, cross training, fitness, w tym: pilates, ABT i TBC. Wszystko pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Po szczegóły zapraszamy na www.facebook.com/rozruszajmy.konstancin.
 17'Skrócona nazwa edycji

Klub historyczno-patriotyczny

Koszt: 17 400 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Spotkania klubu odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00. Koordynatorem był historyk Witold Rawski. W ramach klubu przeprowadzane były spotkania i wywiady z mieszkańcami, którzy posiadają informacje na temat działań wojennych na terenie gminy. Przygotowano również prezentację multimedialną o działających tu społecznikach i patriotach, której pokaz odbył się 23 listopada 2017 r. Działalność klubu jest kontynuowana w 2018 roku.
 17'Skrócona nazwa edycji

I ty możesz uratować życie

Koszt: 20 104 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach zadania "I ty możesz uratować życie" w każdym przedszkolu i każdej szkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nich udział łącznie 2 513 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się od 24 kwietnia do 22 czerwca 2017 r.
 17'Skrócona nazwa edycji

Konstancin przyjazny seniorom

Koszt: 30 900 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Brydż Przygotowano i przeprowadzono dwa turnieje brydżowe. Pierwszy, II Brydżowe Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny, odbył się w 3 czerwca 2017 r. jako impreza towarzysząca obchodom 120-lecia Konstancina i 100-lecia Uzdrowiska. Drugie zawody, II Turniej Par Brydżowych Seniorów, miały miejsce 28 października 2017 r. Do tej pory ze środków BO został zatrudniony instruktor nauki gry w brydża oraz zakupiono nagrody. Spotkania klubu brydżowego obywają się w każdą środę i piątek. Zajęcia z instruktorem odbywają się raz w miesiącu. Szarady Przygotowano i przeprowadzono I Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny (21 październik 2017 r.). Ze środków BO ostał opłacony sędzia mistrzostw, autor zadań które były rozwiązywane podczas mistrzostw oraz zostały zakupione nagrody dla uczestników. Informacja o zawodach ukazała się w magazynie Rozrywka. Reklama nie była finansowane ze środków BO. Boule Zakupiono sprzętu do gry w boule. Przygotowano i przeprowadzono 1.10.2017 r. zawody. Ze środków BO opłacono sędziego oraz zakupiono nagrody. Zakupiony sprzęt był wykorzystany 11 czerwca 2017 r. podczas Dni Konstancina, gdzie odbył się mecz pokazowy oraz kurs nauki.
 17'Skrócona nazwa edycji

Brydż idealna gra nie tylko dla seniora

Koszt: 12 600 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach projektu zakupiono sprzęt do gry w brydża, zatrudniono instruktora nauki gry. Koło brydżowe w Cieciszewie działało w miesiącach marzec-kwiecień, wrzesień-grudzień, raz w tygodniu. Spotkania z instruktorem obywały się raz w miesiącu. Szczegóły na: www.konstancinskidomkultury.pl.
 17'Skrócona nazwa edycji

Festiwal muzyki ulicznej Hip-Hop Zdrój 2017

Koszt: 46 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Festiwal muzyki ulicznej "Hip-Hop Zdrój" 2017 odbył się 9 lipca na placu targowym przy al. Wojska Polskiego. Na scenie wystąpiły lokalne grupy hip-hopowe oraz znane sympatykom gatunku gwiazdy - Jongmen, Zen i JWP/BC. Można też było podziwiać proces tworzenia graffiti oraz obejrzeć pokazy taneczne. Przez cały dzień o muzyczną oprawę dbał DJ. Całość prowadzili Rufin MC i DJ Skrzydlaty. Kolejna edycja imprezy w 2018 roku. Relację z wydarzenia można obejrzeć pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SaQJ_kVo4_c.
 17'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne

Koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Pierwszy cykl warsztatów kulinarnych "Poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne" odbył się 30 marca 2017 r., w godz. 11.00-17.00. Kolejne warsztaty odbyły się 2 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24. Szczegóły na: www.konstancinskidomkultury.pl.
Poprzedni projekt
Następny projekt