projekt nr 8

8. Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie


Lokalizacja zadania

Działka 7/27 obr. 02-02 przy ul. Jaworskiego 21H, obok bloku pomiędzy planowanym placem zabaw a północną stroną bloku

Skrócony opis

Ogrodzenie zielenią (żywopłotem i krzewami) nowo powstałego, obok bloku przy ul. Jaworskiego 21 H w Konstancinie-Jeziornie, placu zabaw dla dzieci oraz wykonanie chodnika lub utwardzenie „dzikich” przejść pomiędzy blokami przy ul. Jaworskiego 21G a 21H.

Opis projektu

Od północnej strony bloku zaplanowany jest plac zabaw. Jednakże hałas niesie się na cały blok i jest uciążliwy. Niezbędne jest ogrodzenie tego terenu zielenią w estetyczny sposób a zarazem skutecznie chroniąc przed hałasem. Takie rozwiązanie i zagospodarowanie tego terenu będzie kontynuacją rewitalizacji terenu placu zabaw. Proponujemy również położenie chodnika lub utwardzenie w miejscu "dzikich" przejść dla mieszkańców. Chcielibyśmy stworzyć barierę hałasu i zaciszny zakątek poprzez nasadzenie żywopłotu i krzewów wzdłuż ściany bloku w odległości 15 m od bloku. Chodnik przewidujemy pomiędzy blokiem ul. Jaworskiego 21G a 21H o długości ok. 100 mb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Chodnik - dokumentacja projektowa, materiały i wykonanie40 000 zł
2Żywopłot8 800 zł
3Krzewy2 000 zł
Łącznie: 50 800 zł

Jednostka realizująca projekt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

Postęp realizacji

W 2018 roku opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu, realizacja planowana jest na 2019 rok.