BUDŻET PARTYCYPACYJNY
KONSTANCIN-JEZIORNA 2021

BUDŻET PARTYCYPACYJNY
KONSTANCIN-JEZIORNA 2021

Nabór projektów do Budżetu Partycypacyjnego zakończony!
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna
za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji.
Obecnie trwa proces ich weryfikacji.


 

Harmonogram

 • Promocja zasad przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego

  Prowadzona
  w sposób ciągły

 • Zgłaszanie projektów

  Od 04.05.2020
  do 29.05.2020

 • Weryfikacja
  zgłoszonych projektów

  Od 08.06.2020
  do 30.06.2020

 • Ogłoszenie listy projektów
  zakwalifikowanych do głosowania

  Do 15.07.2020

 • Głosowanie
  mieszkańców na projekty

  Od 01.09.2020
  do 15.09.2020

 • Ogłoszenie zadań przyjętych do realizacji

  Do 28.09.2020

Co warto wiedzieć o Budżecie Partycypacyjnym?

Czym jest Budżet Partycypacyjny?

To wydzielona część budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcyW tym roku do rozdysponowania jest 400 tys. zł, z czego: 300 tys. zł z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na projekty z zakresy m.in.: kultury, sportu i rekreacji.

Co daje udział w Budżecie Partycypacyjnym?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

Wniosek do Budżetu Partycypacyjnego może złożyć każdy mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna.

Jak włączyć się w Budżet Partycypacyjny?

Możesz zgłosić własny projekt.
Tutaj dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Tutaj sprawdź, jak zagłosować na projekt

Jak zagłosować
w Budżecie partycypacyjnym?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 i miej realny wpływ na rozwój gminy.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Promocja zasad przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego

Prowadzona
w sposób ciągły

Zgłaszanie projektów

Od 04.05.2020
do 29.05.2020

Weryfikacja
zgłoszonych projektów

Od 08.06.2020
do 30.06.2020

Ogłoszenie listy projektów
zakwalifikowanych do głosowania

Do 15.07.2020

Głosowanie
mieszkańców na projekty

Od 01.09.2020
do 15.09.2020

Ogłoszenie zadań przyjętych do realizacji

Do 28.09.2020

Budżet Partycypacyjny
w pytaniach i odpowiedziach

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania,
dotyczące Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna.