Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7P

7P. organizacja zajęć rekreacyjno -sportowych dla dzieci w okresie wakacji z trenów wiejskich południowych sołectw w gminie Konstancin - Jeziorna


Lokalizacja zadania

zajęcia odbywały się na ternie południowych sołectw -place zabaw, domy ludowe, boiska przy domach ludowych, place zabaw

Opis projektu

Założeniem projektu jest promocja aktywnego wypoczynku  poprzez umożliwienie udziału w szeroko rozumianych zajęciach rekreacyjno-sportowych.
Może też w dużym stopniu poprawiać zdrowie psychiczne, jakość życia i przyczyniać się do dobrego samopoczucia.
Przedmiotem zadania jest organizacja zajęć rekreacyjno -sportowych dla dzieci z trenów wiejskich południowych sołectw w okresie wakacji  w celu zagospodarowania ich czasu wolnego.  Prowadzone zajęcia  będą  miały na celu rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, odnowę sił psychofizycznych, aktywny wypoczynek oraz popularyzację walorów rekreacji ruchowej w celu minimalizowania występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród beneficjentów zadania. Beneficjentami będą dzieci i młodzież  z trenów wiejskich południowych sołectw w okresie wakacji. Zajęcia prowadzone będą w 2 tygodnie w miesiącu lipcu i sierpniu z podziałem na grupy wiekowe ( uczniowie klas 1-4 i klas 5-8) prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży23 000 zł
2Zakup sprzętu sportowego 1 000 zł
3Zakup upominków dla uczestników 1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł