Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w Sołectwie Piaski


Lokalizacja zadania

Plac sołecki, we wsi Piaski, Gmina Konstancin-Jeziorna
Nr geodezyjny działki: 64 Piaski
Obręb: 0020, Piaski

Opis projektu

Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu we wsi Piaski (zakup, montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

Plac Sołecki w Piaskach to miejsce uprawiania sportu, zabaw, spotkań mieszkańców Sołectwa Piaski i okolicznych Sołectw. Rozgrywane są tu mecze piłki nożnej, koszykówki, dzieci korzystają z urządzeń zabawowych. Pandemia i długotrwały pobyt w domach, szczególnie młodzieży, długotrwała nauka zdalna, brak dostępu do szkolnych zajęć sportowych, ograniczony dostęp do obiektów sportowych, spowodowały, iż ta grupa wymaga ponownego uaktywnienia fizycznego. Pandemia znacząco ograniczyła ich aktywność fizyczną. To poważny problem społeczny, widoczny także w naszej lokalnej społeczności, a przekładający się na zdrowie mieszkańców. Pragniemy przeciwdziałać następstwom ograniczenia aktywności fizycznej, poprzez dodanie na placu zabaw i sportu urządzeń fitness dla młodzieży i dorosłych i  stworzyć możliwość regularnej aktywności

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wycisk górny (urządzenie, dostawa, montaż) 5 000 zł
2Wioślarz (urządzenie, dostawa, montaż)4 500 zł
3Motyl (urządzenie, dostawa, montaż)4 500 zł
4Dokumentacja projektowa8 000 zł
Łącznie: 22 000 zł