projekt nr 1

1. Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie


Lokalizacja zadania

ul. Wspólna, Bielawa; dz. nr ew. 644/2, 644/3, 644/4, obr. Bielawa

Skrócony opis

Modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wspólnej w Bielawie. Planowany zakres prac to m.in.: położenie 161 m2 nawierzchni syntetycznej oraz wymiana i montaż nowego wyposażenia, w tym huśtawek (2 szt.).

Opis projektu

Modernizacja istniejącego placu zabaw w Bielawie przy ul. Wspólnej: położenie nawierzchni syntetycznej - wylanej na powierzchni 161m2. Zagospodarowanie placu zabaw: wymiana i montaż wyposażenia na placu zabaw (nowe zabawki: huśtawki – 2 szt.).  Dokumentacja projektowa placu zabaw w Bielawie znajduje się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Zabawki dla dzieci - 2 szt, huśtawki6 702,30 zł
2Nawierzchnia syntetyczna wylana na pow. 161 mkw.70 000 zł
Łącznie: 76 702 zł

Jednostka realizująca projekt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Postęp realizacji

Zadanie zostało w pełni zrealizowane.