Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach


Lokalizacja zadania

Dom Ludowy w Czernidłach. Dz. ew. nr 145/1, obręb 00-05 Czernidła

Opis projektu

Zadanie polega na remoncie trzech pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach. Sala weselna -zakres prac: prace zabezpieczające podłogi i otwory okienno-drzwiowe, mycie i malowanie sufitu, gruntowanie ścian, reperacja spękań i odprysków, malowanie ścian, malowanie ram okiennych. Kuchnia-zakres prac: prace zabezpieczające podłogi, glazury i wyposażenie kuchni, wykonanie gruntowania, reperacja spękań i odprysków, malowanie sufitu oraz ścian, malowanie ram okiennych  oraz rur gazowych, wymiana lamp sufitowych na nowe. Zaplecze magazynowe - zakres prac - wymiana drzwi do zaplecza magazynowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Sala:Prace zabezpieczające (zabezpieczenie podłóg folią i kartonem oraz zabezpieczenie otworów okienno-drzwiowych1 426,80 zł
2Mycie sufitów środkami chemicznymi na półsucho3 217,68 zł
3Malowanie sufitu farba olejno-ftalową z wcześniejszym odtłuszczaniem powierzchni6 167,22 zł
4Gruntowanie ścian oraz reperacje spękań i odprysków1 881,90 zł
5Dwukrotne malowanie powierzchni ścian farba lateksową5 959,35 zł
6Dwustronne malowanie ram okiennych787,20 zł
7Rusztowanie dp prac na wysokości492 zł
8Kuchnia i zaplecze: Prace zabezpieczające (zabezpieczeni podłóg folią i kartonem, zabezpieczenie folia glazur ściennych, zabezpieczenie wyposażenia kuchni1 119,30 zł
9Malowanie sufitów1 599 zł
10Malowanie ścian1 906,50 zł
11Dwustronne malowanie ram okiennych319,80 zł
12Malowanie rury gazowej farbą olejno-ftalową78,72 zł
13Wymiana lamp sufitowych na nowe676,50 zł
14Wymiana drzwi do zaplecza magazynowego razem z futryną1 168,50 zł
Łącznie: 26 800,47 zł