projekt nr 5P

5P. Dni Kultury Francuskiej


Lokalizacja zadania

nie dotyczy

Skrócony opis

Organizacja wydarzenia promującego kulturę Francji i obejmującego m.in.: koncerty, prelekcje, prezentację filmów, kulinarną podróż po tym kraju, zwiedzanie z przewodnikiem kolekcji malarstwa francuskiego w Willi La Fleur, turniej gry w bule, warsztaty tworzenia obrazów impresjonistycznych, spotkania z wybitnymi Francuzami mieszkającymi w Polsce, targi książki, prezentację miast partnerskich gminy, w szczególności Saint-Germain-en-Laye.

Opis projektu

1. Dni Kultury Francuskiej - impreza poświęcona różnym aspektom życia we Francji.
    Obejmuje:
- koncerty piosenki francuskiej
- prelekcje na tematy związane z życiem i kulturą Francji
- wyświetlenie filmów francuskich,
- kulinarna "podróż" po Francji
- oprowadzanie przez przewodnika po kolekcji malarstwa francuskiego w willi "La Fleur"  
- turniej gry w boules
- warsztaty tworzenia obrazów impresjonistycznych
- spotkania z wybitnymi Francuzami mieszkającymi w Polsce
- targi książki francuskiej
- wystawa okolicznościowa o tematyce francuskiej wypożyczona z Instytutu Francuskiego
- poezja francuska w interpretacji  laureatów Warszawskiej Syrenki lub innych konkursów recytatorskich  we współpracy ze szkołami
- moda francuska
- stoisko prezentujące współpracę miast partnerskich - książki i czasopisma o Saint-Germain-en-Laye, z gadżetami Dnia Francuskiego: kotyliony w kolorach flagi Francji, przypinki z kolorami flag obu państw, ulotki i inne
Gośćmi, wykonawcami i prelegentami byliby m.in. zaproszone osoby z miasta bliźniaczego  Saint-Germain-en-Laye, Instytutu Francuskiego w Warszawie. Termin imprezy zostanie uzgodniony z Konstancińskim Domem Kultury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koncerty piosenki francuskiej 16 000 zł
25 prelekcji na temat Francji5 000 zł
3Pokaz filmów francuskich4 500 zł
4Prezentacja kuchni francuskiej 1 500 zł
5Oprowadzanie po kolekcji w willi La Fleur - koszt zatrudnienia przewodnika brutto600 zł
6Koszt osoby do przeprowadzania całodziennego turnieju w gry w bule brutto600 zł
7Produkcja kotylionów 1 000 zł
8Materiały promocyjne1 000 zł
9Gadżety i nagrody dla uczestników konkursów, flagi francuskie4 000 zł
10Koszty wypożyczenia i transportu wystawy o tematyce francuskiej2 000 zł
11Zakup materiałów do warsztatów tworzenia obrazów impresjonistycznych500 zł
12Koszty techniczne (nagłośnienie, oświetlenie)6 000 zł
13Spotkania z wybitnymi Francuzami mieszkającymi w Polsce2 000 zł
Łącznie: 44 700 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury