projekt nr 4

4. Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów


Lokalizacja zadania

ul. Pułaskiego 4, Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Zadanie polegałoby na zagospodarowaniu terenu i brzegu rzeki Jeziorki na potrzeby osób podróżujących rowerami oraz pływającymi kajakiem po rzece Jeziorce, poprzez ustawienie: pomostu na brzegu rzeki, wiat piknikowych drewnianych, koszy na odpady oraz przygotowanie miejsca na ognisko.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Inwestycji i Remontów UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na sprzeczne zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.