projekt nr 4

4. Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu


Zdjęcie do projektu Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Lokalizacja zadania

ul. Mostowa, Konstancin-Jeziorna dz. nr ew. 44/1,
obr. 03-08

Skrócony opis

Zakup i montaż wielofunkcyjnej klatki do ćwiczeń na świeżym powietrzu, która umożliwia wykonywanie rozmaitych ćwiczeń z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała. Planowana lokalizacja obiektu to teren przy siłowni „pod chmurką” w Parku Zdrojowym.

Opis projektu

Inwestycją jest wielofunkcyjna klatka do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Na terenie gminy jest siłownia na powietrzu, lecz nie jest ona wyposażona w taką klatkę, która umożliwiłaby wykonywanie rozmaitych ćwiczeń z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała, nie obciążając stawów. Cieszy się ona wielką popularnością wśród sportowców uprawiających crossfit czy kalistenikę, lecz nie tylko. Sama klatka funkcjonalna jest zbudowana głównie z połączonych metalowych rur w różnych kombinacjach. Warianty ćwiczeń ogranicza jedynie nasza wyobraźnia, ponieważ można na niej wykonać niezliczoną ilość różnego rodzaju ćwiczeń. Jest ona stabilnie przytwierdzona do podłoża. Nie zajmuje ona większej powierzchni niż 35-40m².
Może być ona umieszczona w parku zdrojowym dobrze komponując się w otoczenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Podłoże pod klatkę funkcjonalną3 000 zł
2Klatka funkcjonalna22 000 zł
3Wykonanie dokumentacji projektowej, otrzymanie zgód i uzgodnień6 000 zł
Łącznie: 31 000 zł

Jednostka realizująca projekt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Postęp realizacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. pn. „Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu” nie zostanie zrealizowane z powodu decyzji starosty piaseczyńskiego wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia na budowę wyżej wymienionego obiektu w Parku Zdrojowym. Ponadto, kwota zaplanowana w budżecie na realizację ww. projektu (31 000 zł) jest niewystarczająca. W wyniku zapytania ofertowego najniższa cena opiewała na blisko 35 000 zł brutto.