projekt nr 8

8. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Czernidłach


Lokalizacja zadania

Czernidła 26A

Opis projektu

Projekt polega na montażu instalacji gazowego centralnego ogrzewania i obejmuje: zakup rur, grzejników, pieca gazowego, a także zakup oraz montaż urządzenia do klimatyzacji w sali Domu Strażaka w Czernidłach.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Inwestycji i Remontów UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane.