projekt nr 12

12. Działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”


Lokalizacja zadania

ul. Pułaskiego 72, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Klub Kulturalny Drabina jest inicjatywą lokalną mieszkańców Skolimowa zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności. Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Skolirnów. W ramach działań Klubu Kulturalnego Drabina realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia: edukacyj no-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp.

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Klub Kulturalny "Drabina", który mieści się w budynku OSP Skolimów (ul. Pułaskiego 72) został uruchomiony 1 kwietnia 2017 r. Od kwietnia odbywają się w nim następujące zajęcia: - szycia i wizażu – poniedziałki w godz. 17.30-19.30 - pilates i relaksacja – wtorki w godz. 18.00-19.30 - język angielski – czwartki 3 grupy w godz. 16.20-19:30 - taniec towarzyski – niedziele w godz. 18.00-19.30 Szczegółowe i aktualne informacje na temat działalności Klubu znajdziemy na Facebooku (www.facebook.com/Klub-Kulturalny-Drabina-924991204226211)