projekt nr 8

8. Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach


Lokalizacja zadania

Gassy 13E, dz. ew. 82/1 orz część działki 82/2/  obręb Gassy

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu w tym zakupu map do celów projektowych. naprawa ogrodzenia placu zabaw. Doposażenie placu zabaw: zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw/huśtawka, bocian, karuzela tarczowa, karuzela krzyżowa, zestaw do gry w koszykówkę. Położenie nawierzchni syntetycznej na boisko do kosza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wykonanie projektu zagospodarowania tereny, w tym zakup map do celów projektowych8 000 zł
2naprawa ogrodzenia placu zabaw ok. 150m16 500 zł
3wykonanie nawierzchni syntetycznej13 680 zł
4doposażenie placu zabaw; huśtawka bocianie gniazdo, karuzela krzyżowa, karuzela tarczowa oraz zestaw do koszykówki22 000 zł
Łącznie: 60 180 zł