projekt nr 4P

4P. Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i zumba


Lokalizacja zadania

Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie, ul. Wilanowska 218

Skrócony opis

Organizacja dla mieszkańców zajęć: zdrowy kręgosłup i zumba (4 razy w tygodniu: 2 godziny zdrowy kręgosłup i 2 godziny zumba). Zajęcia będą się odbywały w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie.

Opis projektu

Promocja aktywności ruchowej wśród mieszkańców sołectw: Turowice, Kawęczynek, Słomczyn, Cieciszew, Kawęczyn, Piaski, Dębówka, Borowina w gm. Konstancin-Jeziorna. Prowadzenie zajęć: zdrowy kręgosłup, zumba (4 razy w tygodniu: 2 godziny zdrowy kręgosłup, 2 godziny zumba)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Koszt instruktora: 144 godz. x 100 zł14 400 zł
2Promocja zajęć (artykuły promocyjne)2 000 zł
3Zakup sprzetu nagłaśniającego, sprzęt sportowy (maty, gumy, piłki, hantle)4 600 zł
Łącznie: 21 000 zł

Jednostka realizująca projekt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Postęp realizacji

Zajęcia będą realizowane w dwóch terminach: od 23 stycznia do 28 czerwca 2018 r. oraz od 4 września do 18 grudnia 2018 r., według poniższego grafiku: - wtorki i czwartki: w godz. 19.00-20.00 Zdrowy kręgosłup, a w godz. 20.00-21.00 Zumba Na zajęcia zapraszamy do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Zajęcie są bezpłatne.