projekt nr 2

2. Komputer nie tylko dla seniora


Lokalizacja zadania

Cieciszew 67A, nr działki 31 obręb Cieciszew

Skrócony opis

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie w 5 komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz w drukarkę laserową, wielofunkcyjną z Wi-Fi.

Opis projektu

Zadanie polega na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Cieciszewie w 5 komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz drukarkę laserową wielofunkcyjną z Wi-Fi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Komputery przenośne sztuk 5 (z systemem 13 000 operacyjnym)13 000 zł
2Drukarka wielofunkcyjna laserowa z Wifi750 zł
Łącznie: 13 750 zł

Jednostka realizująca projekt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej