projekt nr 18

18. I ty możesz uratować życie


Lokalizacja zadania

Gminne szkoły - podstawowe i gimnazja oraz przedszkola.

Opis projektu

Szkolenia dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna z wiedzy teoretycznej i praktycznej (dostosowane do możliwości percepcji uczestników z uwagi na wiek) w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dodatkowo szkolenie praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Spotkania pobudzą odpowiedzialność uczestników za bezpieczeństwo swoje i innych. Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez profesjonalne osoby z uprawnieniami.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

W ramach zadania "I ty możesz uratować życie" w każdym przedszkolu i każdej szkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nich udział łącznie 2 513 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się od 24 kwietnia do 22 czerwca 2017 r.