projekt nr 1

1. Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa


Lokalizacja zadania

Bielawa, ul. Wspólna 3, dz. nr ew. 664/2, 664/3 i 664/4 obr. Bielawa

Skrócony opis

Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie sprzętu ratownictwa technicznego – uniwersalnych narzędzi hydraulicznych, w tym: wyważacza do drzwi z pompą i wężem oraz pompy ręcznej.

Opis projektu

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa składający z uniwersalnych narzędzi hydraulicznych (wyważacz do drzwi wraz z pompą) oraz uniwersalne narzędzie hydrauliczne - pompa ręczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - wyważacz do drzwi HDO 100 z pompą PA 04H 2S, wężem B3 SOU w walizce14 000 zł
2Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - pompa ręczna PA18 H2C5 200 zł
Łącznie: 19 200 zł

Jednostka realizująca projekt

Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna