projekt nr 6

6. Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży


Lokalizacja zadania

Wilanowska 218, 05-520 Słomczyn

Opis projektu

Projekt ma celu rozbudzenie w uczniach szkoły zainteresowania informatyką, robotyką oraz naukami ścisłymi poprzez zabawę z pracownią LEGO dla 10 osób. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na nowoczesnej technologii i robotyce. Zależnie od wieku do programowania wykorzystywane są klocki serii WEDO lub MindStorm. Lego WeDo 2.0 ma intuicyjny interfejs i ciekawe konstrukcje z nowymi pomysłami na przybliżenie uczniom świata przyrody i technologii.

Edukacyjne zestawy Lego pomagają odzwierciedlać naukę w praktyce. Dzięki pakietowi uczniowie mają możliwość zapoznania się z działaniem maszyn prostych, różnych mechanizmów i urządzeń technicznych znanych z życia codziennego. Wykonując zadania, projekty i eksperymenty będą mogli poczuć się jak młodzi naukowcy, przy okazji rozwijając swoją wiedzę fizyczną, techniczną i matematyczną oraz umiejętności inżynierskie. Zestawy mogą być wykorzystywane również w czasie zajęć lekcyjnych. Uczniowie będą podzieleni na 3 grupy wiekowe. W każdej grupie wiekowej 2 grupy po 5-10 osób. W sumie 6 grup. Realizacja projektu w szkole w Słomczynie pozwała na wykorzystanie istniejącej pracowni komputerowej. Koszt projektu to zarówno 15 zestawów edukacyjnych Lego MindStorm, Lego Wedo, Lego Maszyny Proste, jak i koszt instruktorów - osób prowadzących zajęcia. Zajęcia z grupą co dwa tygodnie - 16 spotkań 2x45min. Średni koszt zajęć 2x45minut wynosi 150 zł. Po zakończeniu kursów zestawy będą wykorzystywane na kółku informatycznym.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Zgodnie z projektem zakupiono niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na nowoczesnej technologii i robotyce. W grudniu planowane jest zakończenie zajęć.