projekt nr 3P

3P. Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem - Mirków”


Lokalizacja zadania

ul. Jaworskiego 24, Konstancin-Jeziorna

Skrócony opis

Projekt zakłada utworzeniu Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem – Mirków” w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24 w Konstancinie-Jeziornie. W ramach jego działalności planowane są zajęcia takie jak: warsztaty szycia, pilates, warsztaty ogrodnicze i florystyczne, warsztaty kulinarne itp. Projekt przewiduje również zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć.

Opis projektu

Klub Kulturalny "Klub Wszyscy Razem - Mirków" jest inicjatywą lokalną mieszkańców Mirkowa, zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności podobnie jak działa ta inicjatywa w Skolimowie. Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Mirkowa i Porąbki. W ramach działań Klubu Kulturalnego realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia m.in.: edukacyjno-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Warsztaty szycia - instruktor (40 zajęć x 200 zł/2 h)8 000 zł
2Pilates - instruktor (40 zajęć x 100 zł/1,5 h)4 000 zł
3Warsztaty ogrodnicze i florystyczne (40 zajęć x 200 zł/2 h)8 000 zł
4Koordynator działań Klubu Wszyscy razem Mirków (11 msc. x 650 zł)7 150 zł
5Imprezy okolicznościowe (11 msc. x 650 zł)1 100 zł
6Zajęcia integracyjne, edukacyjne - instruktorzy, prowadzący3 300 zł
7Porady dietetyczne i warsztaty kulinarne (15 spotkań x 200 zł/1,5 h)3 000 zł
8Sprzęt, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań (m.in. rzutnik, ekran, sprzęt audio)11 700 zł
9Sprzątanie - 11 msc. x 300 zł3 300 zł
Łącznie: 49 550 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Mieszkańcy os. Mirków w Konstancinie-Jeziornie mają swój klub. Mieści się on w świetlicy gminnej przy ul. Anny Walentynowicz 24 i powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Klub czynny jest trzy razy w tygodniu, a na wszystkich, którzy do niego zajrzą czekają bezpłatne zajęcia i warsztaty: - w środy w godz. 18,00 - 20.00 Warsztaty szycia - w co drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00 - 19.30 Porady dietetyczne i warsztaty kulinarne (15.03, 5.04, 19.04, 17.05, 24.05, 14.06, 28.06) - w piątki w godz. 17.00 - 19.00 Warsztaty florystyczne oraz w godz. 19.00 - 20.30 Pilates Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą projekt jest Konstanciński Dom Kultury.