projekt nr 9P

9P. Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów


Lokalizacja zadania

Parafia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klaryswie - ul. Słoneczna 20, Konstancin-Jeziorna (dz.75 obr. 01-04)
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP - ul. Anny Walentynowicz1, Konstancin Jeziorna (dz. 14 obr. 02-02)
Parafia Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie - ul. Kościelna 16, Konstancin-Jeziorna (dz.33 obr. 03-07)
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - ul. Piłsudskiego 54, Konstancin Jeziorna (dz.70 obr. 03-10)

Skrócony opis

Organizacja w czterech konstancińskich kościołach (Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Świętego Józefa Oblubieńca NMP, Matki Bożej Anielskiej oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) bezpłatnych dla mieszkańców gminy koncertów słowno-muzycznych, m.in.: kolęd, pieśni pasyjnych, poezji Karola Wojtyły, czy pieśni sakralnych.

Opis projektu

Cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych zorganizowanych w różnym czasie i miejscu miasta i gminy z udziałem artystów w różnych kościołach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wynagrodzenie dla artystów15 000 zł
2Plakaty, ulotki, reklama, koordynacja projektu3 500 zł
3Nagłośnienie4 000 zł
4Obsługa techniczna2 000 zł
5Kwiaty dla artystów400 zł
6Sprzątanie600 zł
Łącznie: 25 500 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury