projekt nr 4

4. Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie


Lokalizacja zadania

Ulica Świetlicowa 1 05-520 Konstancin-Jeziorna, dz. nr ew. 13/2, obręb 01-16 jedn. ewid. 141802 4 Konstancin-Jeziorna - Miasto

Opis projektu

Projekt zakłada zakup akcesoriów do narzędzi hydraulicznych oraz narzędzi służących do wykonywania prac technicznych podczas ratownictwa ludzi i mienia. W sprzęt ten doposażone zostałyby wozy strażackie będące własnością Gminy Konstancin-Jeziorna. Byłyby to między innymi: Podpora do stabilizacji pojazdów zintegrowana z pasem napinającym i hakiem, umożliwia stabilizację obiektów. Osłona zabezpieczająca - zapewnia bezpieczeństwo osób poszkodowanych w trakcie wybijania szyb i przecinania struktur nadwozi pojazdów. Zestaw akcesoriów do współpracy z rozpieraczami umożliwia szybkie i bezpieczne podniesienie i stworzenie miejsca pod samochodem ciężarowym lub odepchnięcie kolumny kierowniczej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1ZESTAW ADAPTORÓW DO ROZPIERACZA KOLUMNOWEGO5 000 zł
2ZESTAW PRZEDŁUŻEK DO ROZPIERACZY KOLUMNOWYCH W WALIZCE10 000 zł
3OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA600 zł
4PODPORA STABILIZACYJNA V-STRUT10 000 zł
5PŁYTA PODSTAWY POWERSHORE2 000 zł
6TORBA NA PODPORY STABILIZACYJNE V-STRUT1 000 zł
Łącznie: 28 600 zł