projekt nr 20

20. Brydż idealna gra nie tylko dla seniora


Opis projektu

Zadanie będzie polegało na zakupie trzech kompletów stolików do gry w brydża, czyli stworzeniu warunków do rozgrywania gry oraz przeprowadzeniu kursu lekcji nauki gry dla osób 60 + i młodszego pokolenia. Głównym celem jest podniesienie aktywności osób starszych i wykluczonych z terenów wiejskich oraz zbudowanie relacji międzypokoleniowych.

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

W ramach projektu zakupiono sprzęt do gry w brydża, zatrudniono instruktora nauki gry. Koło brydżowe w Cieciszewie działało w miesiącach marzec-kwiecień, wrzesień-grudzień, raz w tygodniu. Spotkania z instruktorem obywały się raz w miesiącu. Szczegóły na: www.konstancinskidomkultury.pl.