Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Klub Kaligraficzny "Littera"


Lokalizacja zadania

Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15
05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Działalność klubu przeznaczona jest dla wszystkich  mieszkańców, zarówno dla tych, którzy chcą poznać sztukę pięknego pisma, jak i dla chcących doskonalić już nabyte umiejętności kaligraficzne. Na działalność Klubu składać się będą systematyczne bezpłatne spotkania członków w grupach dla początkujących i zaawansowanych, akcje zewnętrzne oraz propagowanie umiejętności kaligraficznych na Facebooku.

W ramach działań Klubu przewidziane są następujące aktywności:
- praktyczne zapoznawanie się z różnymi rodzajami pisma i technikami kaligraficznymi
- wykonywanie prac kaligraficznych
- poszerzanie wiedzy o historii pisma i typografii za pomocą Internetu i wydawnictw książkowych zakupionych w ramach  niniejszego projektu
- dyskusje i wzajemna wymiana doświadczeń, zarówno na spotkaniach, jak i za pomocą strony Klubu istniejącej na Facebooku
- realizacja wspólnych projektów i działań, w tym uzgodnionych z Konstancińskim Domem Kultury, jak n.p. udział Klubu w Dniach Konstancina, Otwartych Obrodach i innych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1narzędzia, materiały, papiery i artykuły papiernicze do podstawowych i zaawansowanych technik kaligraficznych 3 000 zł
2zakup książek o tematyce kaligraficznej, paleograficznej i typograficznej650 zł
3koszt zatrudnienia instruktora kaligrafii na umowę zlecenie 43 spotkania x 3 godz. x 80zł zł brutto10 320 zł
4pochodne od wynagrodzeń z poz.3 10320 x 19,64%≈2026,8482 030 zł
Łącznie: 16 000 zł