projekt nr 8P

8P. Klub kaligraficzny "Littera"


Skrócony opis

Utworzenie w Konstancińskim Domu Kultury klubu obejmującego systematyczne bezpłatne spotkania dla mieszkańców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności kaligraficzne. Projekt zakłada m.in.: zajęcia z instruktorem, spotkania
z profesjonalnymi kaligrafami, zakup wydawnictw książkowych, założenie i prowadzenie strony klubu na Facebooku i Instagramie, organizację podczas Dni Konstancina warsztatów kaligraficznych.

Opis projektu

Program składa się z trzech głównych elementów.
1. Systematyczne spotkania osób, które opanowały już sztukę kaligrafii i chciałyby ją rozwijać na poziomie zaawansowanym. Podczas spotkań klubowiczów przewidziane są następujące aktywności:
- wykonywanie prac kaligraficznych,
- uczenie przez instruktora zaawansowanych technik kaligraficznych,
- organizowanie spotkań z profesjonalnymi kaligrafami prezentującymi różne szkoły kaligrafii (np. copperplate, modern calligraphy, brush&bounce lettering),
- poszerzanie wiedzy o kaligrafii i typografii za pomocą Internetu i wydawnictw książkowych zakupionych w ramach niniejszego projektu,
- dyskusje i wzajemna wymiana doświadczeń,
- realizacja wspólnych projektów i działań, w tym uzgodnionych z Konstancińskim Domem Kultury.
Członkowie klubu podczas spotkań korzystaliby z materiałów własnych oraz częściowo z materiałów do zaawansowanych technik kaligraficznych zakupionych z funduszu budżetu obywatelskiego.
2. Utworzenie i prowadzenie strony klubu na Facebooku i Instagramie:
- korespondencji pomiędzy członkami klubu,
- propagowania umiejętności kaligraficznych,
- propagowania działalności klubu.
3. Aktywny udział w Dniach Konstancina poprzez stworzenie i obsługę stoiska kaligraficznego, które będzie dostosowane do wskazanego przez KDK na dany rok okresu historycznego. W dotychczasowych edycjach Dni Konstancina były to Belle Epoque, lata 20. i 30. XX wieku, kiedy rozwijała się sztuka pięknego pisania, popularna była epistolografia, a kaligrafia była przedmiotem nauczania w szkołach. Elementy stoiska i atrakcje:
- pisanie przez uczestników stalówką fragmentów dzieł literackich twórców mieszkających lub działających w Konstancinie (Stefan, Żeromski, Wacław Gąsiorowski, Wacław Berent, Miron Białoszewski) pisali swoje dzieła odręcznie, do czego mamy zamiar nawiązywać,
- pisanie fiszek z imionami lub nazwiskami,
- tworzenie ozdobnych inicjałów na kartach,
- adresowanie kopert,
- ekspozycja prac kaligraficznych wykonanych przez członków klubu,
- ekspozycja materiałów i narzędzi kaligraficznych,
- demonstracja różnych technik i rodzajów pisma kredą na czarnej tablicy (tym samym także nawiązanie do sposobu nauczania kaligrafii w szkołach w XIX i XX wieku).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1materiały do zaawansowanych technik kaligraficznych 4 000 zł
2papiery i artykuły papiernicze do zaawansowanych technik kaligraficznych2 000 zł
3koszt zatrudnienia instruktora kaligrafii 22 spotkania x 3 godz. x 75 zł brutto4 950 zł
4koszt zaproszenia profesjonalnych kaligrafów prezentujących różne szkoły kaligrafii: 3 spotkania x 800 zł brutto 2 400 zł
5zakup książek o tematyce kaligraficznej i typograficznej2 000 zł
6czarna tablica do pisania kredą150 zł
7artykuły dekoracyjne i promocyjne na stoisko podczas Dni Konstancina500 zł
Łącznie: 16 000 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury