projekt nr 7

7. Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)


Lokalizacja zadania

Konstancin-Jeziorna, osiedle Mirków przy ul. Mirkowskiej; dz. ew. nr 7/27 obręb 02-02; plac zabaw dla młodzieży (siłownia)

Skrócony opis

Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Projekt obejmuje m.in.: wymianę na nowe 10 urządzeń do ćwiczeń tj.: orbitrek, biegacz, wioślarz, rower, ławeczka, wycisk górny, itp.

Opis projektu

Na ww. działce znajduje się siłownia plenerowa, która przed dwudziestu laty została wyposażona w 10 urządzeń do ćwiczeń. Obecnie te urządzenia nie nadają się do użytku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa5 000 zł
2Demontaż urządzeń10 000 zł
3Zakup i montaż nowych urządzeń70 000 zł
Łącznie: 85 000 zł

Jednostka realizująca projekt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Postęp realizacji

Inwestycję realizuje firma „NOVUM", z którą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zawarła umowę. Projekt obejmuje m.in.: wymianę 10 urządzeń do ćwiczeń, m.in.: orbitreka, biegacza i wioślarza itp. Nowa siłownia ma być gotowa do końca listopada br.