projekt nr 18

18. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków


Lokalizacja zadania

Budynek Świetlica Gminna ul.A.Walentynowicz 24 05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Klub Wszyscy Razem Mirków jest inicjatywą lokalną mieszkańców Mirkowa, zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności.
Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Mirków.
W ramach działań Klubu realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia : edukacyjno-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Warsztaty szycia, rękodzieła i florystyki – instruktor (36 spotkań po 2h) x 300,00 PLN/spotkanie10 800 zł
2Pilates „Od juniora do Seniora” – instruktor (36 spotkań po 1,5h) x 150,00 PLN/spotkanie5 400 zł
3Język angielski: poziom podstawowy i średniozaawansowany – instruktor (36 spotkań -3 grupy po 1h) x 450,00 PLN/spotkanie16 200 zł
4Koordynator działań KK Drabina (10 m-cy x 700,00)7 000 zł
5Porady dietetyczne (9 spotkań po 2h) x 300,00 PLN/spotkanie2 700 zł
6Sprzęt, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań itp. 4 500 zł
7sprzątanie 9 m-cy * 300 zł/m-c2 700 zł
Łącznie: 49 300 zł