projekt nr 14

14. Centrum Integracji Społeczności Lokalnej "Słoneczna 20"


Lokalizacja zadania

Dom Parafialny w Klarysewie

Opis projektu

CISL „Słoneczna 20” to propozycja utworzenia ważnego miejsca w którym mogłaby integrować się społeczność lokalna z terenu Klarysewa i nie tylko (także sąsiednich terenów w ramach gminy). W ramach zaplanowanych działań znalazłyby się tu zajęcia z zakresu edukacji ustawicznej, rekreacji, kultury, sportu w celu integracji różnych środowisk ze wszystkich grup wiekowych. Należy podkreślić, że ciągle jest deficyt takich miejsc, nie tylko w naszej gminie, ale generalnie w Polsce. Centra integracji społeczności lokalnej W wielu państwach znajdują się w każdej gminie — praktycznie na każdym osiedlu, dlatego uznaliśmy, że byłoby dobrze aby w nowo wybudowanym Domu Parafialnym na Klarysewie, w specjalnie do tego przygotowanej sali, która będzie nam użyczona za darmo mogło powstać takie miejsce integracji rodzin i całej społeczności lokalnej. W ramach działalności Centrum odbywać się będą spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, naukowcami, liderami lokalnymi. Ponadto Centrum organizować będzie warsztaty rekreacyjno-integracyjne, wyjścia na spacery i wędrówki, do muzeów i kina. Przewidujemy zorganizować 2 sekcje: szachową i innych gier planszowych oraz sekcję szycia (dla kobiet). Dla chętnych będzie zorganizowana także oferta gimnastyki, w tym także korekcyjnej. Wszystko to będzie przeplatane różnymi eventami integracyjnymi, tak aby scementować społeczność lokalną i nawiązać sieć współpracy i zaufania między ludźmi.

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Projekt został wycofany z realizacji w związku z wycofaniem zgody właściciela nieruchomości, na której miał być prowadzony.