Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Projekt „Mirkowska 56”


Lokalizacja zadania

Budynek przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie, dz.10/5 obr. 02-02 Konstancin-Miasto

Skrócony opis

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej (24 szt.), parapetów i drzwi wewnętrznych na parterze budynku przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej, parapetów i drzwi wewnętrznych na parterze budynku przy ul. Mirkowskiej 56. Do wymiany są łącznie 24 szt. okien, przez które przechodzi zimno i hałas z ulicy. Szczeliny w oknach powodują utratę ciepła i straty w kosztach ogrzewania. Na parterze budynku mieści się przychodnia POZ. NFZ i opieka długoterminowa oraz apteka. Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej. Jest również budynkiem wchodzącym w skład zespołu urbanistycznego Mirkowa, wpisanego do rejestru zabytków dec. 1138/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. ZGK Konstancin-Jeziorna ma w planach w 2017 roku wymianę tylko 6 szt. okien ze względu na wysokie koszty okien dla budynku zabytkowego. Do wymiany pozostaje jeszcze 18 szt. okien wraz z wymianą parapetów wewnętrznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Okna 32 588,30 zł
2Parapety z montażem 2 327 zł
3Drzwi wewnętrzne z montażem 20 250 zł
4Demontaż starych okien i montaż nowych, oraz demontaż starych drzwi oraz8 779,74 zł
Łącznie: 63 945 zł

Jednostka realizująca projekt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych