projekt nr 9P

9P. Gimnastyka i taniec w Opaczy


Lokalizacja zadania

Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy, Opacz 9

Skrócony opis

Organizacja dla mieszkańców zajęć prozdrowotnych: zdrowy kręgosłup, płaski brzuch i zumba. Zajęcia prowadzone będą 4 razy w tygodniu (zumba - dwa razy w tygodniu, pozostałe zajęcia - raz w tygodniu) i będą się odbywały w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy.

Opis projektu

Gimnastyka i taniec w Opaczy. Zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy. W ramach zajęć proponuje się zajęcia: „zdrowy kręgosłup” „płaski brzuch” i „zumbę”. Zajęcia przewidziane będą 4 razy w tygodniu (2 razy ‚„zumba” i pozostałe zajęcia raz w tygodniu) przez cały rok 2018 z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, ferii świątecznych oraz dni świątecznych, wolnych od pracy. Proponuje się, żeby zajęcia odbywały się w godzinach wieczornych tj. między godz. 19.00 a godz. 21.00. Zajęcia jednorazowe będą trwały 60 minut. W 2018 r. przewidziano ok. 164 zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Opłata za prowadzenie zajęć (150 zł x 1 h x 164 zajęć)24 600 zł
2Zakup mat do ćwiczeń (50 sztuk)2 000 zł
3Informacja (reklama) odnośnie zajęć1 000 zł
Łącznie: 27 600 zł

Jednostka realizująca projekt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Postęp realizacji

Zajęcia prozdrowotne: zdrowy kręgosłup, płaski brzuch i zumba są bezpłatne, a mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna. Ćwiczenia wystartowały 4 stycznia i odbywają się dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy. Od września 2018 r. zajęcia prowadzone według poniższego grafiku: - poniedziałki: godz. 19.30 Trening fitness; godz. 20.30 Zumba - środy: godz. 19.30 Zdrowy kręgosłup; godz. 20.30 Zumba. Na zajęcia należy zabrać ze sobą: buty sportowe, wodę, ręcznik i matę. O prawidłowość wykonywanych ćwiczeń zadba wykwalifikowana instruktorka fitness, trener personalny i licencjonowana instruktorka zumby. Zapraszamy!