Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7 P

7 P. Słomczyn ćwiczenia Zumba, zdrowy kręgosłup, stretchning. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych, reakracyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.


Lokalizacja zadania

Szkoła Podstawowa nr 4 Słomczyn, ul. Wilanowska 218

Skrócony opis

Zadania polegają na organizacji następujących zajęć: zdrowy kręgosłup 2 godz. w tygodniu w SP nr 4 Słomczyn, Zumba 2 godz. w tygodniu w SP nr 4 Słomczyn, Stretching 1 godz. w tygodniu w SP nr 4 Słomczyn. Zajęcia te będą prowadzone w sali gimnastycznej w SP nr 4 Słomczyn, ul. Wilanowska 218. Zajęcia rehabilitacyjno ruchowe i taneczne poprawiają stan zdrowia oraz sprawność fizyczna mieszkańców. Ćwiczenia te mobilizują, utrwalają nawyki sportowe i tez integrują społeczność lokalna naszej gminy. Zajęcia te będą ogólnodostępne, bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Opis projektu

Zadania polegają na organizacji następujących zajęć: zdrowy kręgosłup 2 godz. w tygodniu w SP nr 4 Słomczyn, Zumba 2 godz. w tygodniu w SP nr 4 Słomczyn, Stretching 1 godz. w tygodniu w SP nr 4 Słomczyn. Zajęcia te będą prowadzone w sali gimnastycznej w SP nr 4 Słomczyn, ul. Wilanowska 218.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Instruktor -zdrowy kręgosłup 142 godz.x120 zł17 040 zł
2Instruktor -Stretching4 200 zł
3Zakup sprzętu do ćwiczeń3 000 zł
4Promocja zajęć150 zł
Łącznie: 24 390 zł