projekt nr 9

9. Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn


Lokalizacja zadania

Ochotnicza Straż Pożarna w Słomczynie
Wiślana 83  Słomczyn
05-520 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Zakup zestawów sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego służącego do działań ratownictwa technicznego wykorzystywanego szczególnie w przypadku wypadków komunikacyjnych. Zestaw narzędzi hydraulicznych to sprzęt niezbędny w przypadku zakleszczenia osób znajdujących się w pojeździe lub pod nim, który umożliwia szybkie przekazanie poszkodowanego ratownictwu medycznemu. Zestaw narzędzi pneumatycznych umożliwia podniesienie pojazdu w celu na przykład uwolnienia osoby poszkodowanej przygniecionej przez pojazd. Jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Słomczynie uzyska dzięki tej inwestycji sprzęt, który podniesie jej zdolność bojową do udziału w akcjach różnego typu.  W naszej jednostce gotowych do udziału w działaniach ratowniczych jest w każdej chwili 12 ratowników po pełnym szkoleniu teoretycznym i praktycznym w Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przeszkoleni z używania tego rodzaju sprzętu i będą w każdej chwili gotowi go użyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inwestycji podniesie się poziom bezpieczeństwa w naszej okolicy oraz zwiększy się szansa na przeżycie osób potrzebujących naszej pomocy, do których będziemy w stanie dotrzeć szybko z wszelkim potrzebnym sprzętem bez konieczności bezczynnego oczekiwania na przybycie wozu Państwowej Straży Pożarnej z oddalonego Piaseczna czy innych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych 55 000 zł
2Zakup zestawu narzędzi pneumatycznych 10 500 zł
Łącznie: 65 500 zł