projekt nr 15

15. Rozwijamy swoje pasje - zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie


Lokalizacja zadania

ul. Wiślana 83, Słomczyn

Opis projektu

Kurs stanowi spójne i kompletne wprowadzenie do samodzielnego i twórczego wykorzystania cyfrowych narzędzi multimedialnych, służących do obróbki obrazu i dźwięku oraz tworzenia aplikacji internetowych. Zajęcia zorientowane będą na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi oprogramowania do przetwarzania obrazu, dźwięku oraz warsztaty z ich twórczego wykorzystania. Każdy z uczestników będzie miał możliwość poznania wielu aspektów tworzenia różnego rodzaju treści wizualnych, od etapu wstępnego planowania aż po końcową obróbkę, poprzedzającą premierę treści. Kluczem, który będzie spinać całość zajęć będzie kwestia wykorzystania dostępnych dla uczestników urządzeń (telefonów komórkowych, smartfonów, domowych kamer wideo) oraz bezpłatnego i darmowego oprogramowania. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu. Zostaną zorganizowane dwie grupy. Jedna grupa uczestników odbędzie 18 spotkań, gdzie pojedyncze zajęcia będą trwać 2 godziny. Dzień i godzina zajęć zostanie ustalona z uczestnikami kursu.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Zajęcia odbywały się w sobotę w Domu Ludowym w Słomczynie. Zajęcia były realizowane do 30 listopada 2017 roku.