projekt nr 1P

1P. Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów


Lokalizacja zadania

OSP Skolimów

Skrócony opis

Kontynuacja działań Klubu Kulturalnego „Drabina” prowadzonego w budynku OSP Skolimów. W ramach działalności planowane są zajęcia i warsztaty dla mieszkańców takie jak: projektowanie, wizaż, szycie na maszynie, pilates, taniec towarzyszki, kurs języka angielskiego i porady dietetyka.

Opis projektu

Klub Kulturalny Drabina to inicjatywa lokalna mieszkańców Skolimowa, zmierzająca do ich rozwoju oraz budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności. Do udziału w projekcie będą zaproszeni mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Skolimów. W ramach działań Klubu Kulturalnego Drabina realizowane będą zajęcia: edukacyjno-kulturalne, zajęcia sportowe. spotkania, warsztaty, imprezy integracyjne itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Koordynator działań KK Drabina - 11 mies. x 650,007 150 zł
2Warsztaty projektowania, wizażu i szycia - instruktor 48 spotkań x 200 zł9 600 zł
3Zajęcia Pilates - instruktor 48 spotkań x 100 zł4 800 zł
4Język angielski konwersacje - poziom podstawowy i średniozaawansowany – instruktor 42 spotkań x 200 zł8 400 zł
5Taniec towarzyski - para instruktorów 41 spotkań x 150 zł6 150 zł
6Porady dietetyczne - instruktor 22 spotkania x 150 zł3 300 zł
7Warsztaty: florystyczne (1 x 400 zł), psychologiczne (2 x 300 zł), muzyczne (2 x 300 zł), tresury psów (2 x 300 zł). Spotkania z ciekawymi ludźmi (4 x 300 zł)3 800 zł
8Sprzęt, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań itp.: piłki do ćwiczeń (4 x 25 zł), gumy do ćwiczeń (4 x l0 zł), maty treningowe (4 x 15 zł), konserwacja i naprawa 6 maszyn do szycia (6 x l00 zł), zakup 2 maszyn do szycia (2 x 650 zł), materiały papiernicze - 4 ryzy papieru (2 x 12 zł), materiały piśmiennicze (l00 zł), materiały pasmanteryjne i krawieckie (300 zł), zakup materiałów promocyjnych: szyld, ulotki, plakaty (600 zł)3 124 zł
9Sprzątanie - 11 msc. x 300 zł3 300 zł
Łącznie: 49 624 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Szczegółowy grafik zajęć: - poniedziałki w godz. 17.30 - 19:30 Modnie, tanio i wygodnie, czyli szycie, stylizacja i wizaż - wtorki w godz. 18.30 - 19.30 Pilates i relaksacja - środy w godz. 18.00 - 19.30 Porady dietetyczne i warsztaty kulinarne (21.03, 11.04, 25.04, 9.05, 30.05, 6.06, 20.06) - czwartki - Kurs języka angielskiego: 15.40 - 16.40 Angielski dla początkujących - grupa 0; 16.50 - 17.50 Angielski dla początkujących - grupa 1; 18.00 - 19.00 Angielski dla średnio zaawansowanych - konwersacje - piątki w godz. 18.00 - 19.30 Zajęcia integracyjne, spotkania - niedziele w godz. 18.00 - 19.30 Kurs tańca towarzyskiego Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą powyższe zadanie jest Konstanciński Dom Kultury.