Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż z gminy Konstancin-Jeziorna


Lokalizacja zadania

Ulica Świetlicowa 1 05-520 Konstancin-Jeziorna, dz. nr ew. 13/2, obręb 01-16 jedn. ewid. 141802 4 Konstancin-Jeziorna - Miasto

Opis projektu

Zadanie zakłada utworzenie pomieszczenia specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż z gminy Konstancin-Jeziorna. Wykorzystane zostanie do tego celu pomieszczenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie przeznaczone na ten cel przez OSP. Korzystanie z pralni ma być możliwe dla wszystkich jednostek OSP w gminie, jeżeli zajdzie taka potrzeba pralnia może również prać ubrania specjalne Straży Miejskiej lub innych podmiotów podlegających gminie. Skorzystanie z pralni, będzie możliwe po zgłoszeniu się do koordynatora (osoby wyznaczonej przez OSP w Konstancinie - Jeziornie z oczywistego powodu, iż pralnia będzie w budynku OSP i ma być obsługiwana przez przeszkolone osoby - członków OSP K-J).

Projekt zakłada:
1 zakup profesjonalnej wysokoobrotowej pralnicowirówki.
2 zakup profesjonalnej suszarki bębnowej.
3 zakup pomp dozujących płynne środki piorące.
4 zakup partii specjalnego środka czyszczącego odpowiedniego do ubrań specjalnych straży pożarnej.
5 sfinansowanie odpowiedniego montażu, podłączenia urządzeń przez firmę dostarczającą urządzenia.
6 pokrycie kosztów niezbędnego szkolenia z obsługi urządzeń dla członków OSP w Jeziornie, którzy będą obsługiwali pralnię.
7 zakup specjalistycznej myjki do masek strażackich

Lokalizacja OSP K-J w centrum gminy jest zaletą ponieważ wszystkie jednostki OSP mają łatwy dostęp do pralni. Budynek sąsiaduje też z siedzibą Straży Miejskiej.
W budynku OSP podczas rozbudowy zostało specjalnie przewidziane pomieszczenie na pralnię, które będzie już gotowe do podłączenia urządzeń. Posiada przyłącze wodno - kanalizacyjne.
Nie jest jedynie wyposażone. Projekt jest kontunuacją daleko przemyślanej strategii rozwoju i unowocześniania ochrony p-poż w gminie chroniącej każdego mieszkańca gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1System pomp dozujących płynne środki5 400 zł
2Pralnicowirówka wolnostojąca wysokoobrotowa29 000 zł
3Myjka do masek strażackich z zestawem środków czyszczących6 700 zł
4Suszarka bębnowa 16 500 zł
5Zestaw środków piorących do ubrań strażackich3 000 zł
6Szkolenie z obsługi oraz montaż urządzeń1 000 zł
Łącznie: 61 600 zł