projekt nr 3

3. Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa


Lokalizacja zadania

Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 2a, działki 38/1, 38/2, 39/2 obręb 03-12

Skrócony opis

Modernizacja parkingu przy ul. Wilanowskiej 2A w Konstancinie-Jeziornie polegająca na m.in.: uzupełnieniu ubytków nawierzchni, wyrównaniu i utwardzeniu całej powierzchni nowym materiałem. Projekt zakłada również objęcie parkingu monitoringiem miejskim.

Opis projektu

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki i stanu parkingu publicznego położonego w centralnej części miasta, polegać ma na: zamontowaniu kamery i włączeniu jej do monitoringu miejskiego, wymianie zniszczonego ogrodzenia z siatki, wykonaniu utwardzonych ścieżek do budynku Piłsudskiego 3a (poglądowa mapa w załączeniu), wybrukowaniu wjazdu od strony ul. Piłsudskiego i naprawie nawierzchni parkingu przy ul. Wilanowskiej 2a polegającej w szczególności na: uzupełnieniu ubytków (w miejscach kolein i dołków), wyrównaniu, wysypaniu i utwardzeniu (zagęszczeniu) na całej powierzchni ok. 1400m2 nowego materiału (tłucznia), który przepuszcza wodę, na którym podczas deszczu nie tworzy się błoto.
Na załączonej mapce oznaczono miejsca: wytyczenia ścieżek, wybrukowania wjazdu i montażu kamery.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni kruszywem powierzchni ok. 1400 m2 Cena jednostkowa 30 zł/1 m242 000 zł
2Wymiana ogrodzenia z siatki 150mb (demontaż starego ogrodzenia, prace ziemne, betonowe, montaż słupków i siatki, materiały – w tym słupki i siatka ocynkowana, piasek i cement) rob.+mater. 240 zł brutto/mb36 000 zł
3Wytyczenie i ułożenie chodnika na ścieżkach do budynku Piłsudskiego 3a – powierzchnia ok. 20 m2 (8m x 1,5m + 7,8m x 1m) Cena jednostkowa 180 zł/m23 600 zł
4Montaż krawężników betonowych drogowych dookoła obszaru utwardzanego ok. 120 mb (w północnej części parkingu krawężniki są położone), zakup 8 palet (120 mb) krawężnika 15x30x100 = 2436 zł, montaż 43 zł brutto /mb = 5160 zł7 596 zł
5Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe od strony ul. Piłsudskiego (ok.3-3,5 m x 3m) ok. 10,5 m2 220 zł/m2 brutto2 310 zł
6Zakup i montaż kamery monitoringu2 500 zł
7Dokumentacja do uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz do zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego3 000 zł
Łącznie: 97 006 zł

Jednostka realizująca projekt

Wydział Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna