projekt nr 5

5. Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach


Lokalizacja zadania

Czernidła 26 A, dz. ew, nr 145/1 obr. 00-05 Czernidła

Skrócony opis

Remont trzech pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach: łazienki (wymiana urządzeń sanitarnych, ułożenie nowej glazury i terakoty, wymiana drzwi wejściowych), klatki schodowej (ułożenie terakoty i położenie struktury bocznej na ścianach) oraz szatni (montaż drzwi przesuwanych, odnowienie ścian i sufitów).

Opis projektu

Zadanie polega na remoncie trzech pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach:

a) łazienki - zakres prac:
- zerwanie starej glazury i terakoty w łazience damskiej i męskiej;
- demontaż i wymiana zniszczonych sanitariatów i pisuarów,
- zakup i montaż umywalek,
- zakup i montaż baterii do umywalek i pisuarów,
- zakup i montaż drzwi;

b) klatka schodowa - zakres prac:
- ułożenie terakoty,
- położenie struktury na ścianach bocznych,

c) szatnia - zakres prac:
- pomalowanie ścian i sufitów w szatni,
- montaż i zakup drzwi przesuwanych do szatni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Umywalka (4 sztuki) - zakup i montaż2 000 zł
2Baterai do umywalki (4 sztuki) - zakup i montaż1 600 zł
3Pisuar z zaworem (3 sztuki) - zakup i montaż1 500 zł
4Drzwi (5 sztuk) - zakup i montaż8 500 zł
5Drzwi przesuwane na klatce schodowej (1 sztuka) - zakup i montaż6 000 zł
6Glazura (ok. 100 m kw.) - zakup i ułożenie15 000 zł
7Terakota (ok. 100 m kw.) - zakup i ułożenie15 000 zł
8Przygotowanie pomieszczeń (zerwanie glazury, terakoty)10 000 zł
9Zakup farby i malowanie8 000 zł
10Geberit zetaw muszla + stelaż (3 sztuki) zakup i montaż7 500 zł
Łącznie: 75 100 zł

Jednostka realizująca projekt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna