projekt nr 2

2. Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57


Lokalizacja zadania

ul. Bielwska 57, Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Obiekty o przeznaczeniu sportowym zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół nr 3, na terenie otwartym są w tej chwili w stanie degradacji uniemożliwiającym użytkowanie. Konieczna jest wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz bieżni lekkoatletycznej. Należy zamontować 4 ławki, kosz na śmieci, wymalować linie, naprawić lub wymienić ogrodzenie, zamontować oświetlenie, zamontować piłkochwyty, zmodernizować punkt do wykonywania skoków w dal. Należy wykonać rewitalizację zieleni wokół placu sportowego, usunąć niebezpieczne chwasty, wymalować nowe linie. Wnioskuję o zamontowanie w przedmiotowej lokalizacji 2 stacjonarnych stołów do gry w piłkarzyki.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Inwestycji i Remontów UMiG Konstancin-Jeziorna