Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn


Lokalizacja zadania

Działka o nr. ewidencyjnym 77 , obręb 00-09, Kawęczyn, gmina Konstancin Jeziorna

Skrócony opis

Zakup drewnianej altany, z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa i gminy, oraz montaż jej na placu rekreacyjno-sportowym w Kawęczynie.

Opis projektu

W 2016 roku władze gminy na wniosek mieszkańców Kawęczyna nabyły w zasoby nieruchomości gminnych działkę nr 77. Celem zakupu nieruchomości było stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej (plac zabaw wraz z obiektami towarzyszącymi). W 2017 roku z funduszu sołeckiego został wykonany kompleksowy projekt zagospodarowania tego terenu. Altana jest jednym z elementów znajdujących się w projekcie. Rysunek planu zagospodarowania działki nr 77 znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna , w wydziale Inwestycji. Wydział ten będzie w 2018 roku wykonywał ogrodzenie tego placu z funduszu sołeckiego mieszkańców Kawęczyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1zakup i montaż altany ogrodowej30 000 zł

Jednostka realizująca projekt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna