projekt nr 17

17. Klub historyczno-patriotyczny


Lokalizacja zadania

Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Działalność klubu to otwarte spotkania dla mieszkańców których celem będzie przybliżanie historii Polski i jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Spotkania będą miały urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych. W ramach klubu będą przygotowywane również krótkie reportaże filmowe o miejscach lub ludziach ważnych w gminie Konstancin-Jeziorna w kontekście historycznym. W każdym miesiącu klub będzie przygotowywał ciekawe spotkania dotyczące powstań czy świąt państwowych przypadających w tym okresie.

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Spotkania klubu odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00. Koordynatorem był historyk Witold Rawski. W ramach klubu przeprowadzane były spotkania i wywiady z mieszkańcami, którzy posiadają informacje na temat działań wojennych na terenie gminy. Przygotowano również prezentację multimedialną o działających tu społecznikach i patriotach, której pokaz odbył się 23 listopada 2017 r. Działalność klubu jest kontynuowana w 2018 roku.