projekt nr 6

6. HIP-HOP Festiwal 2020


Lokalizacja zadania

Nieruchomość przy Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie (targowisko) o numerze działki 5/3 z obrębu 02-03. W tym miejscu odbył się festiwal w roku 2017 i 2018

Opis projektu

Koncert lokalnych grup muzycznych i wokalnych w konwencji muzyki hip-hopowej, prezentacja szeroko rozumianej sztuki ulicy (muzyka, taniec, graffiti itp.). Analogiczny projekt uzyskał wystarczające poparcie w głosowaniu na budżet obywatelski na rok 2017 i 2018. Na wskazanej nieruchomości będzie ustawiona scena, nagłośnienie oświetlenie. Artyści z terenu gminy oraz zaproszeni goście będą mogli prezentować swoje zdolności. Analogicznie do roku 2018 zorganizowana zostanie strefa dla dzieci, w której będzie się prowadzić warsztaty z tworzenia grafik i malowania graffiti.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1scena z zdadaszeniem, oswietlenie, nagłośnienie15 000 zł
2barierki bezpieczeństwa1 000 zł
3wynagrodzenie dla artystów16 000 zł
4ochrona2 000 zł
5zaplecze medyczne1 000 zł
6zaplecze sanitarne1 000 zł
7promocja (plakaty, ulotki, pamiątki, upominki)2 500 zł
8obsługa techniczna2 000 zł
9obsługa organizacyjna ( w tym koszty pracownicze i koszty umów zlecenie-KDK)4 500 zł
10sprzątanie terenu po imprezie (transport, kosze, kierowca)1 000 zł
11scenografia1 000 zł
12panele do malowania murali w stylu graffiti i farby3 000 zł
Łącznie: 50 000 zł