Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14p

14p. Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego


Lokalizacja zadania

Konstanciński Dom Kultury
Mostowa 15
05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Konstanciński Chór Kameralny działa od 2014 roku czynnie włączając się w życie kulturalne gminy poprzez koncerty w wielu miejscach na terenie gminy. Chór obecnie składa się z 16 chórzystów, mieszkańców Konstancina i okolic.

Projekt obejmuje przygotowanie i realizację 5 koncertów chóralnych w roku kalendarzowym 2021. Koncerty chóru będą obejmowały następujący repertuar, który będzie przygotowywany na poszczególne miesiące:
-kolędy (styczeń)
-utwory rozrywkowe (kwiecień/maj). Koncert chóralno-aktorski z udziałem reżysera
-pieśni sakralne (maj/czerwiec)
-utwory ludowe (wrzesień)
-pieśni patriotyczne (listopad)

Do zrealizowania koncertu niezbędne będą poprzedzające go próby chóru, przed każdym koncertem 8 prób, udział pianisty akompaniatora,
konferansjera, reżysera oraz dyrygenta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Koszt wszystkich 40 prób – wynagrodzenie dyrygenta13 480 zł
2Wynagrodzenie dla dyrygenta za 5 koncertów5 465 zł
3Wynagrodzenie dla akompaniatora za 5 koncertów2 735 zł
4Wynagrodzenie dla konferansjera za 5 koncertów1 640 zł
5Wynagrodzenie dla reżysera za 1 koncert1 093 zł
Łącznie: 24 413 zł