projekt nr 4

4. Otwarte Kościoły "Muzyka w naszych Świątyniach"


Lokalizacja zadania

Kościoły Parafialne: ul. Środkowa 15, Słoneczna 20, J. Piłsudskiego 54, Jaworskiego 1 w Konstancinie-Jeziornie,
Kościół Parafialny - ul. Wiślana 85 w Słomczynie.

Opis projektu

"Otwarte Kościoły - Muzyka w naszych Świątyniach" - to projekt prezentujący różne odsłony muzyki sakralnej. Idea projektu powstała z myślą o melomanach, ale również zwykłych ludziach, którzy dostrzegają w muzyce sakralnej jedno z narzędzi budowania własnej religijności. Nowatorska formuła prezentowania muzycznych wydarzeń w naszych kościołach wywodzi się z potrzeby wtłaczania kultury narodowej do tych wybranych sakralnych miejsc, które choć licznie uczęszczane, nie wpisały się dotąd w kulturalną mapę miasta.
Projekt to siedem zaplanowanych tematycznych koncertów, odbywających się w Kościołach parafialnych w naszej gminie. Każdy z koncertów to  muzyczna podróż, trochę pod prąd, wbrew panującym trendom, rozbudzająca wspomnienia - muzyka, która jest swoistą ilustracją, opowiadającą Biblijną historię w świątyniach naszego miasta, przy pomocy zasobów muzycznej interpretacji.
PROGRAM KONCERTÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM LOKALIZACJI:
Koncert Bożonarodzeniowy pt. "Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki" -  Kościół parafialny pw. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ul Słoneczna 20, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Koncert Wielkopostny  pt. "Pieta Signiore" - Kościół parafialny pw. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ul Słoneczna 20, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Koncert z okazji Dnia Matki pt. "Matczyna Miłość" - Kościół parafialny pw. Matki Bożej Anielskiej ul. Środkowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Koncert Dziękczynienia pt „300-lecie Kościoła w Słomczynie” - Kościół parafialny pw. Św. Zygmunta, ul. Wiślana 85 05-507 Słomczyn

Koncert Patriotyczno-Religijny pt. ”Z Bogiem ku wolności” - Kościół parafialny pw. Św. Józefa ul. M. Jaworskiego 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Koncert Maryjny pt."AVE MARIA" - Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny, al. Józefa Piłsudskiego 54, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Koncert Bożonarodzeniowy pt. "Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki" - gaża dla artystów, nagłośnienie, plakaty/ulotki, sprzątanie 8 300 zł
2Koncert Wielkopostny pt. "Pieta Signiore" - gaża dla artystów, nagłośnienie, plakaty/ulotki, sprzątanie 8 300 zł
3Koncert z okazji Dnia Matki pt. "Matczyna Miłość" - gaża dla artystów, nagłośnienie, plakaty/ulotki, sprzątanie 8 300 zł
4Koncert Dziękczynienia pt. „300-lecie Kościoła w Słomczynie” - gaża dla artystów, nagłośnienie, plakaty/ulotki, sprzątanie 8 300 zł
5Koncert Patriotyczno-Religijny pt. ”Z Bogiem ku wolności” - gaża dla artystów, nagłośnienie, plakaty/ulotki, sprzątanie 8 300 zł
Łącznie: 49 800 zł