projekt nr 2P

2P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych


Lokalizacja zadania

nie dotyczy

Skrócony opis

Kontynuacja w Konstancińskim Domu Kultury bezpłatnych warsztatów rozwojowych dla mieszkańców gminy. Warsztaty mają formę wykładów i spotkań z interesującymi ludźmi m.in.: kultury, sztuki i biznesu.  Zajęcia prowadzi doświadczony psycholog i trenerka.

Opis projektu

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych wpisała się już na stale w życie mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 18:00 do 20:00, w Hugonówce i cieszą się dużym zainteresowaniem. Mają charakter warsztatów rozwojowych, wykładów czy spotkań z interesującymi ludźmi. Spotkania prowadzone są przez doświadczoną psycholog, trenerkę i coacha ACC ICF - Alicję Stankiewicz, gospodynię i pomysłodawczynię Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych, która zaprasza gości z zakresu kultury, sztuki, biznesu, z ciekawym dorobkiem zawodowym czy osobistym. Środki finansowe potrzebie do realizacji będą zużywane na opłaty:
• Organizacji i prowadzenia spotkań
• Kosztów zaproszenia gości specjalnych
• Materiałów potrzebnych do przygotowania spotkań

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Organizacja i prowadzenie spotkań (20 w roku. 2 x w miesiącu przez okres 10 miesięcy, przerwa na wakacje)10 000 zł
2Wydarzenia specjalne, goście specjalni (3 w roku) plus warsztaty i spotkania extra (5 w roku)12 500 zł
3Materiały, pomoce (28 spotkań)2 800 zł
Łącznie: 25 300 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury