projekt nr 9

9. Plac Zabaw dla psów


Lokalizacja zadania

dz. nr ew. 6/1, 6/2, obr. 03-29

Skrócony opis

Budowa przy ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie (działki nr 6/1 i 6/2) ogrodzonego placu zabaw dla psów o pow. ok. 800m2 z urządzeniami do ich tresury i aktywności fizycznej. Na placu znajdą się urządzenia takie jak: równoważnia, kładka, pierścienie, tuba czy drążek. Obiekt wyposażony zostanie także w kosze na psie odchody.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest wybudowanie ogrodzonego placu zabaw dla psów o pow. ok. 800m2 z urządzeniami do ich tresury i aktywności fizycznej. Na placu znajdowałyby się urządzenia takie jak: równoważnia, kładka, pierścienie, tuba, kosze na odchody, drążek.
Teren wysypany drobnym żwirkiem i ogrodzony na terenie Parku Ikara.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1urządzenia psiej rekreacji: równoważnia, kładka, tuba, pierścienie, drążek, kosze na psie odchody20 000 zł
2żwirek lub inne podłoże20 000 zł
3ogrodzenie 30 000 zł
4ławki dla mieszkańców3 500 zł
5tablica informacyjna1 000 zł
6projekt placu10 000 zł
Łącznie: 84 500 zł

Jednostka realizująca projekt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Wydział Inwestycji i Remontów

Postęp realizacji

Projekt jest w realizacji - wykonano dokumentację projektową i wyłoniono w przetargu wykonawcę robót.