projekt nr 5

5. Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin


Lokalizacja zadania

Dom Sołecki w Habdzinie

Opis projektu

Projekt edukacyjno-rozwojowy będzie polegał na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci 6-9 lat obejmujących gry edukacyjne. Zajęcia będą składały się z trzech bloków tematycznych: gry edukacyjne, ekologia-poruszana będzie segregacja odpadów i szeroko pojęta ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, matematyczne zabawy z klockami Lego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Organizacja zajęć w formie gry edukacyjnej 1 x w tygodniu (10 m-cy)7 260 zł
2Organizacja zajęć matematycznych (Lego) 1 x w tygodniu8 910 zł
3Sprzątanie2 000 zł
4Druk plakatów promujących zajęcia400 zł
5Projekt250 zł
Łącznie: 18 820 zł