projekt nr 2P

2P. Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, sport i integracja w Bielawie


Lokalizacja zadania

świetlica wiejska w Bielawie, ul. Wspólna 1/3, działka 644/2, 644/3, 644/4

Skrócony opis

Projekt zakłada prowadzenie w świetlicy wiejskiej w Bielawie (w soboty, przez cały rok) warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W planach są warsztaty: świąteczne, kulinarne, muzyczno-taneczno-teatralne, a także zajęcia ruchowo-taneczne i gry planszowe.

Opis projektu

Warsztaty świąteczne - organizacja 2 warsztatów świątecznych Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych dla dzieci, młodzieży pod opieką rodziców lub opiekunów w kontekście integracji przy nauce i tworzeniu wspólnie ozdób świątecznych, prezentów świątecznych połączone z poczęstunkiem i słodką niespodzianką dla dzieci. Podobne warsztaty w świetlicy wiejskiej w Bielawie odbyły się w 2010 roku przy owocnej współpracy mieszkańców sołectwa i KDK Konstancin i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Warsztaty kulinarne -organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących zdrowe odżywianie oraz nowe smaki. Podczas warsztatów będzie można poznać historię potraw i kraj ich pochodzenia. Dzieci nauczą się posługiwać różnymi akcesoriami oraz poznają miary kuchenne. A to wszystko połączone z własnoręcznie przygotowanym poczęstunkiem.

Warsztaty muzyka/taniec/teatr - organizacja cyklu zajęć na gruncie muzyki, tańca i teatru dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty na gruncie muzyki, tańca i teatru podnoszą sprawność motoryczną i percepcyjną człowieka. Szczególnie u dzieci pomagają rozwijać wyobraźnię. wrażliwość emocjonalną, a także plastykę ciała. Efekty pracy w formie przedstawienia muzycznego do prezentacji podczas corocznego spotkania wigilijnego dla seniorów w Bielawie i przy okazji innych wydarzeń sołeckich i gminnych.

Zabawy w gry planszowe - organizacja zajęć mająca na celu promowanie idei grania w gry planszowe. Poprzez rozrywkę uczestnicy w każdym wieku będą mogli zdobywać wiedze, ćwiczyć pamięć i spostrzegawczość, rozbudzając zainteresowania, uczyć radzenia sobie ze złością i frustracją, a przede wszystkim nawiązywać ciekawe relacje społecznie z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
Zajęcia sportowe - tenis stołowy - organizacja zajęć tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mająca na celu podnoszenie sprawności fizycznej, poznanie techniki gry oraz działań taktycznych, rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji oraz integracje uczestników zajęć.

Zajęcia ruchowo-taneczne - organizacja zajęć sportowych ruchowo-tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. zumba, aerobik, zdrowy kręgosłup oraz inne zajęcia zaproponowane przez GOSiR Konstancin-Jeziorna) mających na celu propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców, lepszej przemiany materii, kształtowanie sylwetki, spalanie większej ilości kalorii. Połączone z muzyką zajęcia ruchowe poprawią kondycję, sprawność i poczucie rytmu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Warsztaty świąteczne 2 152 zł
2Warsztaty kulinarne 1 250 zł
3Warsztaty muzyka/taniec/teatr 10 120 zł
4Zabawy w gry planszowe 8 930 zł
5Zajęcia sportowe tenis stołowy 8 830 zł
6Zajęcia ruchowo-taneczne 9 750 zł
7Sprzątanie3 300 zł
Łącznie: 44 332 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Grafik zajęć regularnych, odbywających się w ramach projektu w świetlicy OSP Bielawa (ul. Wspólna 1/3): - wtorki, w godz. 18.00 - 20.00 Warsztaty wokalno-aktorskie dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie: Aleksandra Kostka i Piotr Dzięcielski - czwartki, w godz. 16.00 - 19.00 Klub gier planszowych Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Jednostką realizującą projekt jest Konstanciński Dom Kultury.