projekt nr 10P

10P. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup”


Lokalizacja zadania

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie, ul. Wilanowska 218

Skrócony opis

Kontynuacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Planowane zajęcia to: zdrowy kręgosłup i zumba. Nowością mają być zajęcia na świeżym powietrzu - nordic walking.

Opis projektu

Zadanie polega na organizacji następujących zajęć:
a) Zdrowy kręgosłup - 2 godz. w tygodniu w szkole nr 4 (sala gimnastyczna)
b) Zumba - 2 godz. w tygodniu w Szkole Podstawowej nr 4 (sala gimnastyczna)
c) Nordic Walking - 2 soboty w miesiącu (w okolicach Słomczyna, Turowic lub innej miejscowości).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Koszt instruktora ćwiczeń zumba (144 godz. x 100 zł)14 400 zł
2Koszt instruktora nordic walking (40 godz. x 60 zł)2 400 zł
3Zakup sprzętu sportowego (kijki, ciężarki)2 000 zł
4Promocja zajęć - plakaty, ulotki, artykuły prasowe1 000 zł
5Zakup koszulek dla uczestników ćwiczeń z logo zajęć1 000 zł
Łącznie: 20 800 zł

Jednostka realizująca projekt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Postęp realizacji

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie dwa razy w tygodniu - we wtorki i w czwartki, według poniższego grafiku: - w godz. 19.00-20.00 Zdrowy kręgosłup - w godz. 20.00-21.00 Zumba Pierwsza tura zajęć będzie prowadzona od 15 stycznia do 27 czerwca, a druga – od 3 września do 19 grudnia. W planach są także zajęcia nordic walking. Te wystartują 30 marca i potrwają do 19 października. Spotkania będą prowadzone dwa razy w miesiącu, w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.30. Trasa spaceru z kijkami obejmie m.in. sołectwa Słomczyn i Turowice. Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.