projekt nr 5

5. Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego oraz pomieszczeń w garażu OSP w Gassach


Lokalizacja zadania

Dom Ludowy, OSP Gassy, Gassy 13E, działka nr 82/1, obręb geodezyjny Gassy

Skrócony opis

Odnowienie, poprzez pomalowanie, elewacji Domu Ludowego w Gassach, a także pomalowanie ścian, sufitu i podłogi w garażu OSP oraz pomalowanie ścian i sufitu poddasza wspomnianego budynku.

Opis projektu

Zadanie polegać ma na przygotowaniu i pomalowaniu elewacji budynku Domu Ludowego w Gassach, przygotowaniu i pomalowaniu ścian, sufitu i podłogi w garażu OSP, pomalowanie ścian i sufitu na poddaszu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Przygotowanie i pomalowanie elewacji budynku (ok. 330 mkw.) 26 000 zł
2Przygotowanie i pomalowanie garażu OSP (ok. 250 mkw.)10 900 zł
3Przygotowanie i pomalowanie poddasza (ok. 150 mkw.)5 600 zł
Łącznie: 42 500 zł

Jednostka realizująca projekt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

Postęp realizacji

Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2018 r.