projekt nr 8P

8P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych


Lokalizacja zadania

KDK Hugonówka

Skrócony opis

Kontynuacja spotkań w Konstancińskim Domu Kultury skierowanych do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Nowa edycja zostanie wzbogacona o spotkania ze gośćmi reprezentującymi różne dziedziny życia, w tym m.in.: kultury, sztuki i biznesu. Będą też dodatkowe warsztaty rozwojowe i kreatywne dla kobiet.

Opis projektu

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem kobiet. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w godzinach od 18:00 do 21:00 w „Hugonówce”. Dodatkowo chcemy zorganizować spotkania ze specjalnymi gośćmi oraz dodatkowe warsztaty rozwojowe i kreatywne dla kobiet. Spotkania prowadzone są przez doświadczoną psycholog, trenerkę i coacha ACC ICF - Alicję Stankiewicz, gospodynię i pomysłodawczynię „Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych”. Chcemy aby spotkania były urozmaicone dzięki zapraszaniu gości z zakresu kultury, sztuki, biznesu, z ciekawym dorobkiem zawodowym czy osobistym. Środki finansowe potrzebne do realizacji będą zużywane na opłaty:
• organizacji i prowadzenia spotkań
• kosztów zaproszenia gości specjalnych
• materiałów potrzebnych do przygotowania spotkań

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Organizacja i prowadzenie spotkań (20 w roku, 2 x w miesiącu, przez okres 10 miesięcy, przerwa na wakacje)6 000 zł
2Wydarzenia specjalne, goście specjalni (3 w roku) plus warsztaty i spotkania extra (5 w roku)12 500 zł
3Materiały, pomoce (28 spotkań)1 900 zł
Łącznie: 20 400 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Grupa kobiet pozytywnie nastawionych do życia i jego wyzwań, które chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, inspirować, wspierać. Spotkania mają stać się dla nich szansą na: obudzenie wiary w siebie i w swoje możliwości, stworzenie nowych rozwiązań dla swoich potrzeb, zaangażowanie się w działania charytatywne, poznawanie siebie oraz osób, które inspirują do działania, podejmowania decyzji, brania życia we własne ręce. Spotkania prowadzi Alicja Stankiewicz – psycholożka, trenerka i coach ACC ICF. Spotkania odbywają się w wybrane poniedziałki. Więcej informacji w aktualnościach na stronie internetowej: www.konstancinskidomkultury.pl oraz na Facebooku: Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.