projekt nr 13

13. Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna


Lokalizacja zadania

ul. Mirkowska 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Proponowany projekt zakłada organizację oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów-szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz gimnazjalnym. Wspiera więc zadania gminy z zakresu edukacji publicznej. Warsztaty dotyczyć będą różnorodnych zakresów tematycznych, związanych z najczęściej zgłaszanymi przez rodziców problemami i zagadnieniami. Proponowane tematy to: współczesne technologie w życiu dziecka, ich wpływ na proces uczenia się; jak uczy się mózg; wsparcie dziecka w procesie edukacji; jak stawiać granice nie naruszając wolności dziecka; przeciwdziałanie narkomanii; jak rozmawiać z dzieckiem o seksie i wiele innych. Cykl szkoleń zakłada projekt 2 szkoleń w miesiącu.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania.